กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน นาโนเทค ขอเชิญชวนประกวดภาพถ่ายวิทยาศาสตร์ ชิงรางวัล 50,000 บาท

นาโนเทค ขอเชิญชวนประกวดภาพถ่ายวิทยาศาสตร์ ชิงรางวัล 50,000 บาท

พิมพ์ PDF

           ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) ขอเชิญชวนผู้สนใจส่งผลงานภาพถ่ายวิทยาศาสตร์ ร่วมประกวดในโครงการ Micro-Nano 2011 Photo Contest  หัวข้อ “From research to visual art”  ชิงเงินรางวัลรวม 50,000 บาท  โดยมีรายละเอียดการประกวด ดังนี้
          รางวัล
             รางวัลชนะเลิศ                                        1 รางวัล                  เงินรางวัล 25,000 บาท
             รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1              1 รางวัล                  เงินรางวัล 15,000 บาท
             รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2              2 รางวัล              เงินรางวัล 5,000 บาท (รางวัลละ)

          คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประกวด
             -นักวิจัย  หรือเจ้าหน้าที่เทคนิคในห้องปฏิบัติการ
             -อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี


          ข้อกำหนดการประกวด
             -ต้องเป็นภาพที่ถ่ายจริงจากกล้อง AFM : Atomic Force Microscope  เท่านั้น ห้ามตัดต่อภาพ
             -ไม่จำกัดเทคนิคการตกแต่งภาพ แต่ต้องไม่ผิดเพี้ยนจากความเป็นจริง
             -ใส่กรอบกระดาษแข็ง (กรอบกว้าง 2 นิ้ว) ขนาดของภาพไม่น้อยกว่า  12 นิ้ว x 18 นิ้ว
             -มีคำบรรยายภาพ ที่อธิบายความหมายของภาพ (ภาษาไทย)
             -สามารถส่งภาพเข้าประกวดได้มากกว่า 1 ชิ้นงาน
             -เขียนชื่อ นามสกุล และที่อยู่ / e-mail พร้อมเบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้ที่ด้านหลังของภาพ
 

          กำหนดส่งผลงานภาพถ่าย
            ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2554

          วิธีการส่งผลงาน
             -ส่งภาพผลงานทางไปรษณีย์ ดูตราประทับของไปรษณีย์เป็นสำคัญ
             -ส่งภาพผลงานด้วยตนเอง ภายในเวลา 17.00 น.
               ตัดสินและประกาศผลวันที่  5 สิงหาคม พ.ศ.2554

          สถานที่จัดส่งผลงาน
             งานประชาสัมพันธ์   ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (ชั้น 4 อาคารศูนย์ประชุมฯ)
เลขที่ 111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง  อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  12120
วงเล็บมุมซองว่า “โครงการประกวดภาพถ่าย Micro-Nano 2011 Photo Contest”
 

          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่
             งานประชาสัมพันธ์  โทร.0 2564 7100 หรือ http://www.nanotec.or.th/th/?p=1222

 

ผู้เผยแพร่ข่าว : นายปราโมทย์  ป้องสุธาธาร  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป