กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ รับมอบโล่และเกียรติบัตรดีเด่น เนื่องในวัน "ผู้บริจาคโลหิตโลก"

กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ รับมอบโล่และเกียรติบัตรดีเด่น เนื่องในวัน "ผู้บริจาคโลหิตโลก"

พิมพ์ PDF

 

          วันนี้ (14 มิถุนายน 2554) เวลา 10.00 น.  ณ ห้องพิธีการชั้น 10  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา  โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า  กรุงเทพฯ  นายกฤษฎา  ธาราสุข  ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง  สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ  ในฐานะผู้แทนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ นายสมาน  ยะก๊บ  เข้าร่วมในพิธีมอบโล่และเกียรติบัตรแก่หน่วยงานและบุคคลดีเด่นด้านการบริจาคโลหิต เนื่องใน "วันผู้บริจาคโลหิตโลก 2554"  

          ทั้งนี้ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับมอบเกียรติบัตรในฐานะหน่วยงานสนับสนุนการบริจาคโลหิตดีเด่น และนายสมาน  ยะก๊บ  ได้รับมอบเกียติบัตรในฐานะผู้ประสานงานดีเด่น

 

 

 

 

 

 

ถ่ายภาพและเขียนข่าวโดย : นางสาวอุษา  ขุนเปีย
กลุ่มงานประสัมพันธ์  สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

 

 

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป