กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน นางสาวเสาวณี มุสิแดง รองปลัดกระทรวงวิทย์ฯ กล่าวต้อนรับข้าราชการบรรจุใหม่ของ วท.

นางสาวเสาวณี มุสิแดง รองปลัดกระทรวงวิทย์ฯ กล่าวต้อนรับข้าราชการบรรจุใหม่ของ วท.

พิมพ์ PDF

 

           วันนี้ (6 มิถุนายน 2554) เวลา 13.30 น. ณ ศูนย์ฝึกอบรมและเรียนรู้ ชั้น 6 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นางสาวเสาวณี มุสิแดง รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานกล่าวต้อนรับข้าราชการบรรจุใหม่ของ วท.  โดยมีข้าราชการบรรจุใหม่ในระดับปฏิบัติการและปฏิบัติงานจากหน่วยงานในสังกัด วท. ได้แก่ สป.วท. วศ. และ ปส. เข้ารับการอบรมจำนวน 20 คน ในระหว่างวันที่ 6-17 มิถุนายน 2554 พร้อมบรรยายเรื่อง "บทบาทและภารกิจของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี"

ภาพและข่าวโดย  :  นางสาวศิริลักษณ์ สิกขะบูรณะ

                         กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร 02 222 3732

 

 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» ปกท.วท.ร่วมแสดงความยินดีข้าราชการดีเด่น ประจำปี 2557 เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน
» ศปท. จัดอบรมชี้แจงและสร้างความรู้ความเข้าใจ เรื่องการรักษาวินัยข้าราชการ
» พิธีปิดการฝึกอบรม ข้าราชการบรรจุใหม่ หลักสูตร "การเป็นข้าราชการที่ดี" กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ รุ่นที่ 4
» พิธีปิดการฝึกอบรม โครงการข้าราชการบรรจุใหม่
» การฝึกอบรม โครงการข้าราชการบรรจุใหม่ “หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี” วท. รุ่นที่ 3
» ก.วิทยาศาสตร์ฯ ร่วมกับ ก.ยุติธรรม ก.แรงงาน และก.วัฒนธรรม เป็นเจ้าภาพจัดงานวันข้าราชการพลเรือนปี 2554
» พระบรมราโชวาท เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป