กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน ก.วิทยาศาสตร์ฯ โดย วว.จับมือสิงคโปร์ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาเชื้อจุลินทรีย์

ก.วิทยาศาสตร์ฯ โดย วว.จับมือสิงคโปร์ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาเชื้อจุลินทรีย์

พิมพ์ PDF

วันนี้ (12 พฤษภาคม 2554 )  เวลา 14.00 น.  ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดย  นางเกษมศรี  หอมชื่น  ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  ร่วมกับ  นายรอส ตัน  กรรมการผู้จัดการบริษัท Eco-Wiz ประเทศไทย จำกัด  ลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ในการวิจัยและพัฒนาเชื้อจุลินทรีย์ที่สามารถย่อยสลายเศษขยะอาหารได้อย่างรวดเร็ว  และมีประสิทธิภาพในการทดสอบความปลอดภัยและปลอดสารเคมีตกค้างจากน้ำหรือของเสียที่เป็นผลมาจากการย่อยสลายขยะอาหารของจุลินทรีย์  พร้อมด้วย นายจิรัฏฐ์  นิติอนันตภร  กรรมการบริหาร วว.  คณะผู้บริหาร บริษัท Eco-Wiz ประเทศสิงคโปร์ และ บริษัท Eco-Wiz ประเทศไทย จำกัด  แขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชน ร่วมเป็นวสักขีพยาน

          โอกาสนี้  นายจิรัฏฐ์  นิติอนันตภร  กรรมการบริหาร วว.  เปิดเผยถึงความสำคัญการลงนามฯ ครั้งนี้ว่า  มีความสำคัญอย่างยิ่ง  เนื่องจากเป็นความร่วมมือเพื่อการวิจัยบนจุดแข็งและความเชี่ยวชาญของทั้งสองฝ่าย  ทั้งนี้ วว.  มีศักยภาพในการวิจัยด้านจุลินทรีย์   ด้าน บริษัท Eco-Wiz เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการผลิตเครื่องย่อยสลายอาหาร   ดังนั้น การดำเนินงานร่วมกันของทั้งสองฝ่ายจะส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อการนำผลงานวิจัยไปใช่ในอนาคต

            นอกจากนี้  การวิจัยเชื้อจุลินทรีย์เพื่อย่อยสลายขยะอาหารนั้น  ยังเป็นประเด็นที่มีความสำคัญอย่างมาก  เนื่องจากปัญหาขยะอาหารถือเป็นปัญหาสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย  โดยเฉพาะในเขตเมืองใหญ่และแหล่งท่องเที่ยว  ในขณะที่ปัจจุบันวิธีการจัดการขยะสดของประเทศไทยหลักๆ มี 2 วิธี คือ การฝังกลบ และใช้เตาเผา  ซึ่งต่างก็ส่งผลกระทบอย่างยิ่งต่อสิ่งแวดล้อมเกิดภาวะเรือนกระจกจากก๊าซมีเทนและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์  รวมถึงปัญหาน้ำเสียและกลิ่นเหม็น  ดังนั้น  การลงนามบันทึกข้อตกลงฯ ในวันนี้ จึงเป็นโอกาสอันดีสำหรับงานวิจัยพัฒนาของ วว.  ที่ได้ต่อยอดงานวิจัย  และสังคมไทยในการร่วมมือกันหาวิธีการกำจัดขยะอาหารที่ไม่เป็นอันตรายต่อชีวิต และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

          ด้าน นางเกษมศรี  หอมชื่น  ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ชี้แจงว่า   ภายใต้ความร่วมมือดังกล่าว  วว. จะทำการวิจัยและพัฒนาเพื่อตรวจแยกและทดสอบคุณสมบัติของเชื้อจุลินทรีย์ในการย่อยสลายอาหาร  การแยกและเพาะเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์และการทดสอบประสิทธิภาพของเชื้อจุลินทรีย์  และการศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตเชื้อจุลินทรีย์เพื่อใช้ในเชิงพาณิชย์  โดยมีระยะเวลาในการศึกษาวิจัยประมาณ 1 ปีครึ่ง  และเมื่อได้เชื้อจุลินทรีย์ที่ดีที่สุดแล้ว  จะนำไปใช้กับเครื่องย่อยสลายขยะอาหารของบริษัท  Eco-Wiz ต่อไป  นับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของการกำจัดขยะอาหารที่มีความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม  และเป็นความภาคภูมิใจของ วว. ที่ได้นำผลงานวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศไทย


 

 

เขียนข่าวโดย :  นางสาวอุษา  ขุนเปีย
ถ่ายภาพโดย  :  นายชัชวาลย์  โบสุวรรณ
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์   สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

 

 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมมือสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) พัฒนาและส่งเสริมการรับรองสมรรถนะของบุคคลสู่มาตรฐานสากล
» กลิ่นหอมจากพืช...มาเป็นน้ำหอมได้อย่างไร
» ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ พร้อมผู้บริหารฯ และข้าราชการ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร
» วว. โชว์ผลิตภัณฑ์บำรุงสมองเสริมความจำ MDmate ในงานแถลงข่าวมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2016
» ก.วิทย์ จับมือ ก.คลัง เปิดช่องทางใหม่ให้เอกชนรับรองโครงการวิจัยด้วยตนเอง เพื่อใช้สิทธิยกเว้นภาษี 300% ได้สะดวก รวดเร็ว และหนุนการทำวิจัยเพิ่มมากขึ้น
» ร่วมค้นหาขุมทรัพย์ STI
» วว.ร่วมแสดงความยินดี บ.รักษ์บ้านเรา ผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีปุ๋ยอินทรีย์ ได้รับคัดเลือกไปดูงานเศรษฐกิจสีเขียวในต่างประเทศ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป