กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน รมว.วท.ประธานในพิธีปิดและมอบรางวัลการแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศ ครั้งที่ 9 รอบชิงชนะเลิศ

รมว.วท.ประธานในพิธีปิดและมอบรางวัลการแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศ ครั้งที่ 9 รอบชิงชนะเลิศ

พิมพ์ PDF

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ได้ร่วมกับ บริษัท ทรู วิชั่นส์ เคเบิ้ล จำกัด (มหาชน) บริษัท เนกซ์สเตป จำกัด และบริษัท วัฏฏะ คลาสสิฟายด์ จำกัด จัดการแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศ ครั้งที่ 9 รอบชิงชนะเลิศ โดยมี ดร. วีระชัย วีระเมธีกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดและมอบรางวัลการแข่งขัน ณ สนามแข่งขัน อพวช. คลองห้า ปทุมธานี เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2554

ดร. วีระชัย วีระเมธีกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า “การจัดการแข่งขันแบบนี้มีความสำคัญเป็นอย่างมาก ถือว่าเป็นการเปิดเวทีให้กับน้องๆ เยาวชน ทั้งระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาได้มีโอกาสมาแสดงความรู้ความสามารถ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการได้แสดงความคิดสร้างสรรค์เชิงวิทยาศาสตร์ ซึ่งทุกคนได้ผ่านกระบวนการเรียนรู้มาด้วยกันทั้งสิ้น จึงถือว่าทุกคนได้มอบรางวัลที่มีคุณค่าให้แก่ตัวเองแล้ว ที่สำคัญ สังคมในอนาคตจะเป็นสังคมแห่งการความรู้ ซึ่งผู้ที่ได้ประสบการณ์ทางกระบวนการคิดจากกิจกรรมนี้ จะเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องมือการคิดที่จะสามารถนำไปใช้กับการค้นหาคำตอบ และหาความรู้ในด้านต่างๆ ในอนาคต สุดท้ายนี้ ขอแสดงความยินดีกับผู้เข้าร่วมการแข่งขันจรวดขวดน้ำทุกคน รวมทั้งผู้ที่ได้ร่วมกิจกรรมตั้งแต่รอบคัดเลือกเป็นต้นมา ขอให้ทุกคนเก็บประสบการณ์ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ต่อไป แม้ว่าเราจะไม่ได้รางวัลก็ตาม”
ด้าน ดร. พิชัย สนแจ้ง ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เปิดเผยว่า การแข่งขันจรวดขวดน้ำ จัดเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ อพวช. อยากจะส่งเสริมสนับสนุนให้แพร่หลาย เพื่อสร้างความตระหนักทางด้านวิทยาศาสตร์ให้แก่เยาวชน ซึ่งกิจกรรมนี้จะทำให้วิทยาศาสตร์เป็นเรื่องง่ายใกล้ตัว ที่ผ่านมา อพวช. ได้กำหนดให้กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมประจำปี จนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา 9 ปีแล้ว
โดยในปีนี้ยังคงได้รับการตอบรับจากทั้งอาจารย์และนักเรียนด้วยดีเช่นเคย ยืนยันได้จากจำนวนทีมที่สนใจสมัครเข้าแข่งขันกว่า 1,800 ทีมจากทั่วประเทศ ซึ่ง อพวช. ได้แบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 ประเภท คือ ประเทศความไกล และแม่นยำ ทำการคัดเลือกในระดับภูมิภาค ให้เหลือเพียง 293 ทีม ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศแล้วคัดให้เหลือเพียง 40 ทีมสุดท้าย ก่อนจะเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ ในวันที่ 26 – 27 เมษายน นี้ โดยแบ่งระดับประถมศึกษา 20 ทีม (ไกล 10/แม่นยำ 10) และมัธยมศึกษาอีก 20 ทีม (ไกล 10/แม่นยำ 11)
 
ผลการแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศ  ครั้งที่ 9 
รางวัลประเภทคะแนนรวม  (ระดับประถมศึกษา)
ชนะเลิศ                          ทีมรักษ์ตานี                          โรงเรียนเทศบาล 4 วัดนพวงศาราม
รองชนะเลิศอันดับ 1          ทีมอัสสัมชัญลำปาง 2              โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
รองชนะเลิศอันดับ 2          ทีมพุ่งจู๊ด 1                            โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์

รางวัลประเภทคะแนนรวม  (ระดับมัธยมศึกษา)
ชนะเลิศ                          ทีม Hertz                              โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง
รองชนะเลิศอันดับ 1          ทีมแล้วเป็นไง                         โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
รองชนะเลิศอันดับ 2          ทีมขอโทษที...ยั้งไม่อยู่ 2          โรงเรียนขนอมพิทยา
 
รางวัลประเภทความไกล  (ระดับประถมศึกษา)
ชนะเลิศ                          ทีมพุ่งจู๊ด 2                            โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์
รองชนะเลิศอันดับ 1          ทีมพุ่งจู๊ด 1                            โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์
รองชนะเลิศอันดับ 2          ทีมศิษย์หลวงพ่อคำแสน 1         โรงเรียนวัดปลวกง่าม

รางวัลประเภทความไกล  (ระดับมัธยมศึกษา)
ชนะเลิศ                          ทีมเบญจมานุสรณ์ 2                โรงเรียนเบญจมานุสรณ์
รองชนะเลิศอันดับ 1          ทีมสวนศรี 2                          โรงเรียนสวนศรีวิทยา
รองชนะเลิศอันดับ 2          ทีมสวนศรี 1                          โรงเรียนสวนศรีวิทยา
 
รางวัลประเภทแม่นยำ  (ระดับประถมศึกษา)
ชนะเลิศ                          ทีมประสาทนิกร 1                   โรงเรียนวัดประสาทนิกร
รองชนะเลิศอันดับ 1          ทีมรักษ์ตานี                           โรงเรียนเทศบาล 4 วัดนพวงศาราม
รองชนะเลิศอันดับ 2          ทีมอัสสัมชัญลำปาง 2              โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง

รางวัลประเภทแม่นยำ   (ระดับมัธยมศึกษา)
ชนะเลิศ                          ทีม Hertz                            โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง
รองชนะเลิศอันดับ 1          ทีมสวนศรี 2                         โรงเรียนสวนศรีวิทยา
รองชนะเลิศอันดับ 2          ทีมแล้วเป็นไง                       โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
 
รางวัลประเภทการนำเสนอผลงาน  (ระดับประถมศึกษา)
ชนะเลิศ                          ทีมรักษ์ตานี                          โรงเรียนเทศบาล 4 วัดนพวงศาราม
รองชนะเลิศอันดับ 1          ทีมอัสสัมชัญลำปาง 2             โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
รองชนะเลิศอันดับ 2          ทีมเมรี                                 โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย

รางวัลประเภทการนำเสนอผลงาน   (ระดับมัธยมศึกษา)
ชนะเลิศ                          ทีมฉกรรจ์ บี                           โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม
รองชนะเลิศอันดับ 1          ทีม Hertz                              โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง
รองชนะเลิศอันดับ 2          ทีมราชพฤกษ์ 2                       โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร
 
ทั้งนี้ ทีม “Hertz” ที่ชนะเลิศในประเภทแม่นยำ อพวช. จะส่งเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคร่วมกับตัวแทนเยาวชนจากประเทศต่าง ๆ อีกว่า 11 ประเทศ โดยการแข่งขันในปีนี้จะจัดขึ้น ณ ประเทศสิงคโปร์ ประมาณช่วงปลายปีนี้
 
เขียนข่าว  :  นางสาวศิริลักษณ์  สิกขะบูรณะ
ภาพข่าว   :  นายชัชวาลย์ โบสุวรรณ
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.0 2333 3732
 
 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป