กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน รมว.วท. เปิดกิจกรรม “50 ปี เปิดบ้านปรมาณู” มุ่งสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องด้านนิวเคลียร์กับประชาชน

รมว.วท. เปิดกิจกรรม “50 ปี เปิดบ้านปรมาณู” มุ่งสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องด้านนิวเคลียร์กับประชาชน

พิมพ์ PDF

วันนี้ (25 เมษายน 2554 ) เวลา 14.00 น  ณ ห้องประชุมสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ  ถนนวิภาวดีรังสิต  กรุงเทพฯ   ดร.วีระชัย  วีระเมธีกุล  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “ครบรอบ 50 ปี เปิดบ้านปรมาณู” พร้อมด้วย นายชัยวัฒน์  ต่อสกุลแก้ว  เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ  คณะผู้บริหาร  แขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชนร่วมงาน

          กิจกรรม “ครบรอบ 50 ปี เปิดบ้านปรมาณู” จัดขึ้น เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงาน  แนวคิด  นโยบาย  ให้ประชาชนทั่วไป มีความรู้ความเข้าใจ ยอมรับและให้การสนับสนุนด้านนิวเคลียร์ที่ถูกต้อง  ทั้งนี้  ภายในงานประกอบด้วยการจัดกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ การสาธิตกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินทางรังสี   ชมรถปฏิบัติการฉุกเฉินทางรังสี   เยี่ยมชมศูนย์เฝ้าระวังภัยทางรังสี   พิธีมอบรางวัลสถานปฏิบัติการดีเด่นทางรังสี   พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจการบริหารจัดการสถานีเฝ้าระวังภัยทางรังสีกับมหาวิทยาลัย 6 แห่ง  ชมและร่วมเชียร์การประกวดยุวทูตรักอะตอม รอบตัดสิน ซึ่งดำเนินรายการโดยศิลปิน AF  การแสดงสื่อพื้นบ้านสารนิวเคลียร์ จากศิลปินพื้นบ้าน และกิจกรรมออกร้านของหน่วยงานต่างๆ ร่วมสนุกเล่นเกม ลุ้นรับของรางวัลใหญ่มากมาย

          โอกาสนี้  ดร.วีระชัย  วีระเมธีกุล  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เปิดเผยว่า  ในโอกาสที่ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติครบรอบ 50 ปี ซึ่งที่ผ่านมาได้จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ มีหน้าที่หลักในการดูแลรักษาความปลอดภัยในเรื่องการใช้ประโยชน์เทคโนโลยีจากนิวเคลียร์  และมีนโยบายหลัก 3 ข้อ  ที่สืบเนื่องมาจากเหตุการณ์โรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ระเบิดที่ญี่ปุ่น คือ 1. สำนักงานปรมาณูเพี่อสันติ จำเป็นต้องเพิ่มขีดความสามารถในการกำกับดูแลความปลอดภัย  2. การกระตุ้นให้ผู้ประกอบการมีจิตสำนึกต่อส่วนรวม  คือ ผู้ประกอบการจะต้องรักษามาตรฐานขององค์กรตนเอง  และมีการมอบรางวัลให้กับสถานประกอบการดีเด่น  สำหรับสถานประกอบการที่ทำผิดก็จะมีมาตรการลงโทษต่อไป  และ 3. การสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องจากการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีนิวเคลียร์  ซี่งต้องยอมรับว่าในปัจจุบัน  สิ่งที่กังวลและไม่แนใจคือการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีนิวเคลียร์  วันนี้ก็มีกิจกรรม “ยุวทูตรักอะตอม” ที่เป็นการเปิดโอกาสให้กับน้องๆ เยาวชน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับอุดมศึกษา ใช้ความคิดในเชิงสร้างสรรค์จัดทำสื่อการเรียนรู้  เพื่อจะนำไปสื่อให้กับพี่น้องประชาชนในสังคม  ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย ดังนั้น ทั้งสามเรื่องเป็นเรื่องที่มีความสำคัญและสอดคล้องกับกิจกรรมที่จัดในวันนี้

          ด้าน  นายชัยวัฒน์  ต่อสกุลแก้ว  เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ  กล่าวว่า  ในโอกาสที่สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ มีอายุครบ 50 ปี ในวันที่ 25 เมษายน 2554  นี้ เพื่อเป็นการฉลองครบรอบวันคล้ายวันสถาปนา  จึงได้จัดกิจกรรม “50 ปี เปิดบ้านปรมาณู” ขึ้นเพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงาน แนวคิด นโยบาย ให้สาธารณชนได้รับรู้ เข้าใจ ยอมรับ และให้การสนับสนุน อีกทั้งเผยแพร่ความรู้ด้านนิวเคลียร์ให้เกิดความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง  โดยกิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 – 26 เมษายน 2554  ณ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

 

          จากนั้น  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการประกวดยุวทูตรักอะตอม  รางวัลสถานปฏิบัติการดีเด่นทางรังสี  และเยี่ยมชมนิทรรศการความรู้ต่างๆ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

 

 

เขียนข่าวโดย  :  นางสาวอุษา  ขุนเปีย
                           นางสาวนิตยา  สามาอาพัฒน์
ถ่ายภาพโดย   :  นายชัชวาลย์  โบสุวรรณ
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทร. 0 2333 3732  โทรสาร 0 2333 3834

 

 

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป