กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน ก.วิทย์ โดย สดร. เปิดโครงการยุวทูตดาราศาสตร์ปีสอง หนุนเด็กไทยนำดาราศาสตร์สู่สังคม

ก.วิทย์ โดย สดร. เปิดโครงการยุวทูตดาราศาสตร์ปีสอง หนุนเด็กไทยนำดาราศาสตร์สู่สังคม

พิมพ์ PDF

 

           วันนี้ (22 เมษายน 2554) เวลา 13.30 น. ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ สมาคมศูนย์ข่าวเยาวชนไทย จัดแถลงข่าวการประกวดยุวฑูตดาราศาสตร์ และ ยุวฑูตดาราศาสตร์รุ่นเยาว์ (Astro Kids 2011) ภายใต้โครงการเปิดโลกทรรศน์ด้านดาราศาสตร์ให้เด็กไทยปี 2554 โดย ดร.วีระชัย วีระเมธีกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานแถลงข่าว พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์บุญรักษา สุนทรธรรม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ และ ณัฐ ศักดาทร (นัท AF 4) พรีเซ็นเตอร์โครงการฯ มุ่งเฟ้นหานักเรียนทั้งประถมและมัธยม ที่สนใจดาราศาสตร์ รักดาวบนฟ้าและกล้าแสดงออกมาเปิดประสบการณ์และส่งต่อความรู้ด้านดาราศาสตร์สู่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป

           ดร.วีระชัย วีระเมธีกุล ประธานในการแถลงข่าวฯ กล่าวเปิดประเด็นถึงความสำเร็จในการจัดประกวดยุวฑูตดาราศาสตร์ ร้อยดาวร้อยใจ ไทย-จีน ในปี 2553 ทั้ง 2 คน ได้แก่ นายนัคเรศ อินทนะ นักเรียน ชั้น ม.5 โรงเรียนจักรคำคณาธร จังหวัดลำพูน และเด็กชายวชิรกร อาษาสุจริต นักเรียน ชั้น ม.4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดปัตตานี ยุวฑูตดาราศาสตร์ทั้งสองเดินทางไปทัศนศึกษาหน่วยงานทางดาราศาสตร์และหอดูดาว ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน และเข้าร่วมกิจกรรมดาราศาสตร์ต่างๆ ของทางสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ อีกทั้งเผยแพร่และถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปสู่เยาวชนไทยทั่วประเทศ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเห็นว่าโครงการนี้กระตุ้นเยาวชนให้สนใจดาราศาสตร์มากยิ่งขึ้น ทั้งช่วยเสริมสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประเทศไทย สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งให้หน่วยงานต่างๆ นำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีลงไปสู่เด็กและเยาวชนในรูปแบบต่างๆ เพื่อปรับความคิด เปลี่ยนมุมมอง ให้วิทยาศาสตร์กลายเป็นเรื่องใกล้ตัว น่าสนใจ พูดคุยกันได้สนุกสนาน นำไปสู่ความรักในวิทยาศาสตร์ และเปิดโอกาสให้สัมผัสและเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง

 

 

          รองศาสตราจารย์บุญรักษา สุนทรธรรม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ เปิดเผยว่าในปีนี้สถาบันฯ และสมาคมศูนย์ข่าวเยาวชนไทย ร่วมกันจัดประกวดยุวฑูตดาราศาสตร์ขึ้นเป็นปีที่ 2 ภายใต้โครงการเปิดโลกทรรศน์ด้านดาราศาสตร์ให้เด็กไทย ในปีนี้ขยายโอกาสแก่เยาวชนที่สนใจดาราศาสตร์ ได้แสดงความรู้ความสามารถของตนถึง 2 เวที ได้แก่ ยุวฑูตดาราศาสตร์ (ระดับมัธยมศึกษา) และ ยุวฑูตดาราศาสตร์รุ่นเยาว์ (Astro Kids 2011) (ระดับประถมศึกษา)

          การประกวดยุวฑูตดาราศาสตร์ จะคัดเลือกเยาวชนในระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศ เป็นตัวแทนเยาวชนไปเปิดโลกทรรศน์ด้านดาราศาสตร์ ณ สาธารณรัฐเกาหลี และนำเสนอความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากโครงการมาถ่ายทอดผ่านสื่อโทรทัศน์แก่ประชาชนทั่วประเทศ การประกวดปีนี้กำหนดให้ประดิษฐ์สื่อการเรียนรู้ด้านดาราศาสตร์ที่สามารถใช้งานได้จริง

          ผู้ชนะเลิศยุวฑูตดาราศาสตร์จะเดินทางไปทัศนศึกษาหน่วยงานทางดาราศาสตร์ ณ สาธารณรัฐเกาหลี เช่น Korea Astronomy and Space Science Instuitute (KASI) ณ เมือง Daejeon ซึ่งเป็นเมืองแห่งวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับความก้าวหน้าของวงการดาราศาสตร์ในเกาหลีใต้ ที่ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในสามผู้นำทางดาราศาสตร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออก นอกเหนือจากจีน และญี่ปุ่น นอกจากนี้ยังได้เยี่ยมชมการทำงานของนักดาราศาสตร์ ณ หอดูดาว Bohyunsan ที่ติดตั้งกล้องโทรทรรศน์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.8 เมตร หอสังเกตการณ์ดาราศาสตร์วิทยุ Taeduk ที่ติดตั้งกล้องโทรทรรศน์วิทยุขนาด 14 เมตร ห้องควบคุมการทำงานระยะไกลของกล้องโทรทรรศน์ ณ หอดูดาวเมานต์เลมมอน มหาวิทยาลัยอริโซนา สหรัฐอเมริกา เยี่ยมชม International Center for Astrophysics ท้องฟ้าจำลอง อุทยานวิทยาศาสตร์ และพิพิธภัณฑ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีชื่อเสียงของสาธารณรัฐเกาหลี นอกจากนี้ ยังจะได้ศึกษาประวัติศาสตร์ทางดาราศาสตร์ของสาธารณรัฐเกาหลี ด้วยการเยี่ยมชมหอดูดาว Cheomseongdae ซึ่งเป็นหอดูดาวโบราณที่เก่าแก่ที่สุดในเกาหลีใต้ สร้างขึ้นในรัชสมัยของราชินีซอนต๊อก มีอายุมากกว่า 1,300 ปี ยุวทูตดาราศาสตร์ยังทำหน้าที่พิธีกรนักข่าวเยาวชน ถ่ายทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อถ่ายทอดสู่เด็ก เยาวชนผู้สนใจทั่วประเทศผ่านรายการโทรทัศน์

 

 

           รองศาสตราจารย์บุญรักษา กล่าวเพิ่มเติมว่า ที่ผ่านมา สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับสถาบันดาราศาสตร์ในสาธารณรัฐเกาหลีหลายหน่วยงานด้วยกัน เช่น  Korea Astronomy and Space Science Institute (KASI) , The Astrophysical Research Center for the Structure and Evolution of Cosmos (ARCSEC), Sejong University, Chungnam National University เป็นต้น เกิดเป็นความร่วมมือต่างๆ อาทิ ความร่วมมือทางวิชาการในการแลกเปลี่ยนและพัฒนาบุคลากรทางดาราศาสตร์ การแลกเปลี่ยนข้อมูลทางดาราศาสตร์ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อการศึกษาวิจัย และโครงการร่วมผลิตบัณฑิตทางดาราศาสตร์

           สำหรับการประกวดยุวฑูตดาราศาสตร์รุ่นเยาว์ (Astro Kids) เกิดขึ้นเพราะสถาบันฯ ได้จัดกิจกรรมบริการวิชาการและถ่ายทอดความรู้ทางดาราศาสตร์ตามหน่วยงานต่างๆ ทั่วประเทศแล้ว พบว่ายังมีกลุ่มเด็กเล็กจำนวนไม่น้อยที่มีความสนใจดาราศาสตร์เป็นอย่างมาก แต่ยังขาดโอกาสแสดงความสามารถ พัฒนาต่อยอดความรู้และความสนใจทางดาราศาสตร์ สดร. จึงเปิดเวทีให้กับเยาวชนในระดับประถมศึกษา ที่สนใจด้านดาราศาสตร์ ได้แสดงความสามารถโดยกำหนดให้วาดภาพประกอบคำบรรยายในหัวข้อ “ดาราศาสตร์ของหนู” เพื่อคัดเลือกมาเป็นผู้แทนในการเผยแพร่และส่งต่อความรู้ด้านดาราศาสตร์ ในรูปแบบสารคดีสั้นเผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์ ร่วมกับศิลปิน AF คุณณัฐ ศักดาทร (นัท AF4) มุ่งเสนอเรื่องดาราศาสตร์ใกล้ตัว ให้เข้าถึงเด็กๆ ทั่วประเทศ และจัดทำเป็นสื่อการเรียนรู้ด้านดาราศาสตร์ให้แก่สถาบันการศึกษาทั่วประเทศอีกด้วย

 

 

           ผู้อำนวยการ สดร. ยังกล่าวถึงความเข้าใจคลาดเคลื่อนเรื่องความสำคัญในการศึกษาด้านดาราศาสตร์ว่า “คนทั่วไปมักเข้าใจว่าดาราศาสตร์เป็นเรื่องไกลตัว ไม่ก่อประโยชน์แก่เศรษฐกิจและสังคมส่วนรวม สดร. ในฐานะหน่วยงานด้านดาราศาสตร์ของประเทศ สดร. จัดโครงการทั้งหลาย รวมถึงบริการทางวิชาการต่างๆ ส่วนหนึ่งเพื่อให้คนไทยตระหนักว่าดาราศาสตร์เป็นศาสตร์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ง่าย เป็นเรื่องใกล้ตัว เช่นเรื่องปรากฏการณ์ต่างๆ บนท้องฟ้าที่สามารถอธิบายได้ด้วยความรู้ทางดาราศาสตร์ หากเราไม่ใส่ใจ เข้าใจผิด อาจนำไปสู่กระแสตื่นตูมในสังคมลุกลามบานปลายได้ ในด้านการศึกษา ดาราศาสตร์เป็นศาสตร์ที่สามารถดึงดูดคนทั่วไปให้หันมาสนใจกระบวนความคิดทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างง่ายดาย สองโครงการที่แถลงข่าวในวันนี้ เป็นประโยชน์แก่การศึกษาอย่างมาก เราจะได้ทั้งสื่อการเรียนรู้ทางดาราศาสตร์ที่เด็กๆ ออกแบบเองตามความสนใจ รายการโทรทัศน์เกี่ยวกับดาราศาสตร์ที่เข้าใจง่าย รวมถึงการส่งผ่านความรู้และประสบการณ์ด้านดาราศาสตร์จากเด็กๆ สู่เพื่อนๆ วัยเดียวกัน ย่อมสัมฤทธิ์ผลได้ง่ายกว่าการพยายามกรอกป้อนข้อมูลจากผู้มีความรู้เพียงอย่างเดียว”

          ท้ายที่สุด รมว.วิทยาศาสตร์ฯ ฝากเชิญชวนนักเรียนทั้งประถมและมัธยมเข้าร่วมการประกวดทั้งสอง เพราะนอกจากจะเป็นโอกาสในการเรียนรู้ดาราศาสตร์ที่หาได้ยาก ยังเป็นประสบการณ์ที่มีค่าสำหรับตัวยุวฑูตดาราศาสตร์เอง ที่จะสามารถเอามาแบ่งปันแก่เพื่อนๆ นักเรียนและประชาชนทั่วประเทศได้อีกด้วย

 

 

           ด้าน ณัฐ ศักดาทร ศิลปิน AF ที่เป็นพรีเซนเตอร์โครงการยุวฑูตดาราศาสตร์รุ่นเยาว์ (Astro Kids) และจะร่วมแสดงสารคดีสั้นทางดาราศาสตร์ในโครงการฯ นี้ กล่าวถึงความรู้สึกที่ได้มาเป็นพรีเซ็นเตอร์โครงการประกวดยุวฑูตดาราศาสตร์รุ่นเยาว์ว่า “รู้สึกดีใจ และภูมิใจมาก โดยส่วนตัว นัท มองว่า โครงการนี้เป็นโครงการที่ดีที่ช่วยส่งเสริมเรื่องของดาราศาสตร์ให้กับเด็กๆ เพราะดาราศาสตร์ก็เป็นอีกศาสตร์หนึ่งที่ทำให้เราเข้าใจปรากฎการณ์ต่างๆทางธรรมชาติได้ดีขึ้น เพราะทุกวันนี้ ทั่วโลกก็เริ่มตระหนักถึงความสำคัญ และหันมาให้ความสนใจกับเรื่องนี้มากขึ้น ซึ่งการที่มีโครงการนี้ก็ถือว่าเป็นการส่งเสริมให้เด็กได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์อีกทางหนึ่งด้วย” และกล่าวเชิญชวนน้องๆ มาร่วมโครงการนี้ “พี่นัทก็อยากเชิญชวนให้น้องๆ มาร่วมสมัครในโครงการยุวฑูตดาราศาสตร์รุ่นเยาว์กันให้เยอะๆ มาสนุกกับโครงการนี้กัน พี่นัทไม่อยากให้น้องๆ มองถึงในเรื่องของรางวัลที่จะได้รับ แต่อยากให้มองถึงความรู้ที่จะได้กลับมามากว่า เพราะนั่นก็ถือเป็นรางวัลที่มีค่ามากอยู่แล้วครับ”

 

ภาพข่าว  :  นางสาวศิริลักษณ์  สิกขะบูรณะ

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร. 0 2333 3732

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 
ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์  
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
www.narit.or.th  หรือ facebook สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป