กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน กิจกรรมรณรงค์ฟื้นฟูสุขภาพช่องปาก โครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

กิจกรรมรณรงค์ฟื้นฟูสุขภาพช่องปาก โครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พิมพ์ PDF

 

          เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2554   นายคมจิต ลุสวัสดิ์  ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีมอบพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อมอบให้แก่ผู้ป่วยที่ได้รับการใส่รากฟันเทียม ในโครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โดยมีรองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง คุณเมตตาจิตต์  นวจินดา  หน่วยทันตกรรมพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นผู้แทนพระองค์ในการอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 

 

 

          ทั้งนี้  การดำเนินโครงการรากฟันเทียม โดยศูนย์เทคโนโลยีทางทันตกรรมขั้นสูง สวทช. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ โรงพยาบาลแพร่  กระทรวงสาธารณสุข  เป็นกิจกรรมรณรงค์ฟื้นฟูสุขภาพช่องปากเพื่อให้บริการแก่ผู้สูงอายุที่ด้อยโอกาส มีปัญหาการใส่ฟันปลอมทั้งปาก และจำเป็นต้องได้รับการฝังรากฟันเทียม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบดเคี้ยว โดยมีผู้สูงอายุในพื้นที่จังหวัดแพร่ที่ได้รับการบริการรากฟันเทียมตามโครงการเข้ารับมอบพระบรมฉายาลักษณ์ประมาณ 200 ราย

 

          อนึ่ง โครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติฯ เป็นความร่วมมือของ สวทช. กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และกระทรวงสาธารณสุข  เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2550 มีเป้าหมายในการดำเนินการฝังรากฟันเทียมให้ผู้ป่วยทั่วประเทศ 10,000 ราย ภายในสิ้นปีงบประมาณ 2554  ปัจจุบันดำเนินการไปแล้วประมาณ 7,000 ราย สามารถลดค่าใช้จ่ายในการนำเข้ารากฟันเทียมค่าใช้จ่ายต่อหัวของการฝังรากฟันเทียม และผู้สูงอายุที่ด้อยโอกาสสามารถเข้าถึงการรับบริการด้านสาธารณสุขทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น


 

 

เผยแพร่โดย :  นางสาวอุษา  ขุนเปีย
                        กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  
                        สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

 

 

 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» เปิดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในโลกมืด กับ “ค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น” ครั้งที่ 9
» ก.วิทย์ จับมือ ก.คลัง เปิดช่องทางใหม่ให้เอกชนรับรองโครงการวิจัยด้วยตนเอง เพื่อใช้สิทธิยกเว้นภาษี 300% ได้สะดวก รวดเร็ว และหนุนการทำวิจัยเพิ่มมากขึ้น
» ก.วิทย์ โดย ซอฟต์แวร์พาร์ค สวทช. จับมือ สสว. จัดเวทีนำเสนอนวัตกรรมและแผนธุรกิจสำหรับหาเงินทุนหรือผู้ร่วมทุน พร้อมสร้างเครือข่ายสตาร์ทอัพไอซีทีไทยในระดับนานาชาติ
» ก.วิทย์ สวทช. ร่วมมือกับเอไอที สนับสนุนบุคลากรวิจัยให้บริการและให้คำปรึกษาทางวิชาการ
» รมต.นร. หม่อมหลวงปนัดดาฯ เป็นประธานการแถลงข่าวและพิธีมอบตราสัญลักษณ์งานเฉลิม พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
» สำนักงาน กสทช. ร่วมกับ สวทช. เผยผลสำรวจมูลค่าตลาดสื่อสารปี 59 ตลาดยังสดใส โต 11.5% ผลพวงจาก 4G และดิจิทัลอีโคโนมี
» กรมการข้าว ร่วมกับ สวทช. เปิดหมู่บ้านส่งเสริมเมล็ดพันธุ์ข้าว ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป