กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน “30 ปี กระทรวงวิทย์ฯ ร่วมคิดวิสัยทัศน์รัฐบาลไทย”

“30 ปี กระทรวงวิทย์ฯ ร่วมคิดวิสัยทัศน์รัฐบาลไทย”

พิมพ์ PDF

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ขอเรียนเชิญผู้สนใจ  เข้าร่วมฟังการเสวนาเนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   เรื่อง “30 ปี กระทรวงวิทย์  ร่วมคิดวิสัยทัศน์รัฐบาลไทย” สร้างงาน    สร้างเงิน สร้างคุณภาพชีวิต  ในวันพุธที่ 3 มิถุนายน 2552เวลา 12.30–16.00 น. ณ ห้องประชุม  ชั้น 6 อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ  ถนนพระรามที่  6 เขตราชเทวี  กรุงเทพมหานคร  พบกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ทั้งอดีตและปัจจุบัน ร่วมให้ความรู้ในการเสวนาฯ ได้แก่

  - ดร.พิจิตต รัตตกุล

  - นายประจวบ  ไชยสาส์น     

  - ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์

  - ดร.คุณหญิงกัลยา  โสภณพนิช

 

 

ดำเนินการเสวนาโดย นายภูมิสรรค์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ

ยินดีต้อนรับทุกท่านและสำรองที่นั่งได้ที่  02-354 4466  ต่อ  118  โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง

สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทร  02354 4466 ต่อ 118 โทรสาร 0 2354 3763
 

กำหนดการเสวนา
เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เรื่อง “30 ปี กระทรวงวิทย์ ร่วมคิดวิสัยทัศน์รัฐบาลไทย”
วันพุธที่ 3 มิถุนายน 2552 เวลา 12.30 – 16.00 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารสถานเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ถนนพระรามที่ 6   ซอยโยธี   เขตราชเทวี   กรุงเทพฯ

 


12.30 - 13.15 น. - ลงทะเบียนแขกผู้ร่วมงาน ชมนิทรรศการ


13.15 - 13.30 น. - ประธานในพิธี  ฯพณฯ อำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี และวิทยากรเดินทางมาถึง


13.30 - 13.40 น. - พิธีกรกล่าวนำ พร้อมเรียนเชิญ ดร.สุจินดา โชติพานิช
                             ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมมนา


13.40 - 13.50 น. - พิธีกรกล่าวนำ  พร้อมเรียนเชิญ ดร.คุณหญิงกัลยา  โสภณพนิช
                             รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กล่าวรายงานถึง ความสำคัญและจุดประสงค์ในการจัดงานเสวนาครั้งนี้


13.50 - 14.05 น. - พิธีกรกราบเรียนเชิญประธานในพิธี ฯพณฯ อำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี กล่าวเปิดการเสวนา พร้อม ปาฐกถาพิเศษ “ทิศทางการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทย”


14.05 - 14.15 น. - ถ่ายภาพร่วมกัน  ประธานเดินทางกลับ


14.15 - 14.25 น. - พิธีกรเชิญผู้ร่วมเสวนาขึ้นบนเวที พร้อมฉายวีดีทัศน์ภาพและเสียง แนะนำวิทยากรแต่ละท่าน  และแนะนำผู้ดำเนินรายการเสวนา


14.25 - 15.45 น. - เริ่มการเสวนา “เรื่อง “30 ปี กระทรวงวิทย์ ร่วมคิดวิสัยทัศน์รัฐบาลไทย”


15.45 น.             - เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมฟังเสวนาแสดงความคิดเห็น
                           - สรุปการเสวนา


16.00 น.             -  ดร.คุณหญิงกัลยา  โสภณพนิช 

                           รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอบของที่ระลึกแก่วิทยากร และกล่าวปิดการเสวนา


ดำเนินงานโดย  สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งประเทศไทย

 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» เสาวนาแก้ไขปัญหาการศึกษาไทย Thailand-Japan Human Resources Development Initiative (Timeline Suthichai )
» กระทรวงวิทย์ฯ ชวนเยาวชนเล่นกลวิทยาศาสตร์จากของใช้ในบ้าน
» เสวนาคุยกัน..ฉันท์วิทย์ “โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านทรัพยากรน้ำและด้านทรัพยากรป่าไม้”
» การเสวนา คุยกัน...ฉันท์วิทย์ เรื่อง “ระบบโทรมาตร เกาะติดสถานการณ์น้ำ”
» มหัศจรรย์ของธรรมชาติ ในนิทรรศการ “อัจฉริยะธรรมชาติ...สร้างสรรค์เทคโนโลยี”
» เชิญร่วมกิจกรรมคุยกัน..ฉันท์วิทย์ “อัจฉริยะธรรมชาติ..สร้างสรรค์เทคโนโลยี ”
» เสวนา มิติใหม่ของการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี “กลวิทยาศาสตร์ กับ สวทช.กระทรวงวิทยาศาสตร์”
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป