กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน ดร.คุณหญิงกัลยา เยี่ยมเยาวชนค่ายฯ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร

ดร.คุณหญิงกัลยา เยี่ยมเยาวชนค่ายฯ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร

พิมพ์ PDF

(1 พฤษภาคม 2552) ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงฯ เยี่ยมชมค่ายวิทยาศาสตร์ และพบปะผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

 

 

 

 

 

 

 

 

            ดร. คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า โครงการ พัฒนาอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชนในครั้งนี้ มีเด็กและเยาวชนตื่นตัวและให้ความสนใจเข้าร่วมจำนวนมากทั้งจากในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด นับเป็นความหวังของประเทศไทย รวมถึงโครงการอื่นๆ อีกหลายโครงการที่หน่วยงานต่างๆ มีความพยายามร่วมมือกันเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อเด็ก เยาวชน และประเทศชาติ ทั้งนี้ ความสำเร็จของโครงการต่างๆ เกิดจากความร่วมมือของหลายหน่วยงาน รวมถึงการบูรณาการองค์ความรู้ในหลายสาขา ไม่เฉพาะสาขาใดสาขาหนึ่งเท่านั้น

            “นักวิทยาศาสตร์ที่ได้รับรางวัลโนเบลหลายท่าน เป็นผู้มีความสนใจ มุ่งมั่น อดทน และสิ่งสำคัญคือมีความตั้งใจ โดยมิได้คาดหวังรางวัล บางท่านทำการวิจัย คิดค้นจนมีอายุใกล้วัยเกษียณ จึงจะได้รับรางวัลโนเบล เนื่องจากคนทั่วโลกได้เห็นความพยายาม ความตั้งใจดังกล่าว โดยรางวัลเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น อยากบอกเยาวชนที่ได้รับการคัดเลือกทุกท่านว่า การที่มีโอกาสเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในโครงการนี้ นับว่าเป็นรางวัลอย่างหนึ่งในชีวิต เนื่องจากได้เป็นตัวแทนที่ได้รับการคัดเลือกมาจากทั่วประเทศ เพื่อเข้าร่วมโครงการ และอาจผ่านการคัดเลือก เพื่อรับการสนับสนุนต่อไป”  ดร.คุณหญิงกัลยากล่าว

            อย่าง ไรก็ตาม ดร.คุณหญิงกัลยา ได้เน้นย้ำ ให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ทุกท่าน มีความกตัญญูต่อแผ่นดิน รวมทั้งผู้สนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บิดา มารดา และผู้ปกครองของเยาวชน ที่ได้เลี้ยงดู และให้การผลักดันจนกระทั่งได้เข้ามาร่วมในโครงการฯ นอกจากนี้ ยังเสนอแนะให้เยาวชนยึดถือขนบธรรมเนียมที่ดีของไทย เพื่อให้เป็นตัวอย่างของสังคมไทย ไม่เพียงเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเท่านั้น

            โครงการ ค่ายวิทยาศาสตร์ พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน เริ่มดำเนินการมากว่า 12 ปี โดยการให้เยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับอุดมศึกษา จากทั่วประเทศ สมัครเข้าร่วมโครงการฯ และร่วมทำกิจกรรมต่างๆ จนกระทั่งรับการคัดเลือกเหลือปีละประมาณ 10 – 20 คน เพื่อเข้ารับการสนับสนุนให้ทำงานวิจัยในระยะยาวต่อไป ทั้งนี้ ในปี 2552 มีเยาวชนได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 68 คน โดยในการทำกิจกรรมของโครงการฯ จะไม่เน้นการสอบแข่งขัน แต่เน้นการดูความสามารถทางวิทยาศาสตร์จากการทำกิจกรรมต่างๆ

 

 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป