กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน รมว.วิทย์ฯ เยี่ยมชมค่ายวิทยาศาสตร์สานสัมพันธ์ฉันท์ วมว.

รมว.วิทย์ฯ เยี่ยมชมค่ายวิทยาศาสตร์สานสัมพันธ์ฉันท์ วมว.

พิมพ์ PDF

           ดร.วีระชัย  วีระเมธีกุล  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เยี่ยมชมกิจกรรม “วมว.Forum ครั้งที่ 1” และ “ค่ายวิทยาศาสตร์สานสัมพันธ์ฉันท์ วมว. ครั้งที่ 3” พร้อมเยี่ยมชมโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียน และให้โอวาท ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จ.ปทุมธานี  เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2554
 

           ดร.วีระชัย  วีระเมธีกุล  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวว่า  จะทำอย่างไรที่จะวางรากฐานเรื่องของคนทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม  เพื่อการพัฒนาประเทศไทยต่อไปในอนาคต ผมคิดว่าทำอย่างไรที่จะวางโครงสร้างขั้นพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ซึ่งมีความสำคัญ  ถ้าเราดูโครงสร้างพื้นฐาน ก็จะมีโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นเรื่องของคน และโครงสร้างพื้นฐานที่เราสามารถจับต้องได้ เช่น ห้อง Lab เครื่องมือทางด้านวิทยาศาสตร์ แต่วันนี้ขอพูดถึงเรื่องคนก่อน  หลักๆ คือ 1. จะทำอย่างไรให้เด็กและเยาวชนมีความสนใจที่จะเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์ ผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญเป็นอันดับแรกเลย  2. จะทำอย่างไรให้เด็กและเยาวชน เมื่อมีโอกาสเข้ามาเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์แล้ว ได้รับการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ที่ดีที่สุดตามที่ประเทศไทยจะสามารถให้กับพวกเราได้  ซึ่งโครงการ วมว. ก็เป็นสิ่งที่เราพยายามจะทำให้การศึกษาตรงนี้มันดีขึ้น  ซึ่งการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์มีทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน  อย่างที่พวกเรามากันในวันนี้  มาเพื่ออะไร ก็มาเพื่อฟังคนอื่นๆ ดูว่าเขาศึกษาก้าวหน้าไปถึงไหนแล้ว  และอีกด้านหนึ่งก็เป็นการคบปะเพื่อนฝูงที่มีความสนใจคล้ายๆ เรา เป็นการสร้างเครือข่าย ตรงนี้อย่ามองเป็นเรื่องเล็กเป็นเรื่องไม่สำคัญ  สำคัญครับเชื่อผม เรามีความรู้คนเดียวไม่ได้จำเป็นต้นมีเครือข่ายมีเพื่อนฝูงด้วย 3. ทำอย่างไรให้เมื่อเรียนจบออกไปแล้วทางด้านวิทยาศาสตร์ น้องๆ ที่นั่งอยู่ในห้องนี้ สักวันจะได้เติบโตไปเป็นนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย ตรงนี้ถ้าเราตอบโจทย์ตรงนี้ไม่ได้น้องๆ ที่มาเรียนอยู่ในห้องนี้ก็อาจจะบอกว่าวิทยาศาสตร์น่าสนใจ แต่จบแล้วไม่รู้ว่าจะไปทำอะไร ก็จะไปเป็นหมอ เป็นวิศวะ ดีกว่า ซึ่งก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องไม่เป็นไร  แต่สำหรับผู้ที่สนใจจะมาเป็นนักวิทยาศาสตร์ เพื่อมาเป็นนักวิจัยต่อไปในอนาคต  ซึ่งเป็นหน้าที่ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ จะต้องทำและดูแลเปิดโอกาสให้น้องๆ ที่สนใจทางด้านนี้ได้มาทำงาน อย่างน้อย 2 เรื่อง คือ 1. จะทำอย่างไรให้อาชีพนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย เป็นอาชีพที่มีเกียรติมีศักดิ์ศรี อย่างน้อยไม่แพ้สายอื่นๆ ที่อยู่ในสายวิทยาศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นแพทย์หรือวิศวะ และ 2.  เป็นเรื่องปากท้องอย่างน้อยที่สุดเป็นอาชีพที่ให้รายได้ไม่แพ้อาชีพสายวิทยาศาสตร์อื่นๆ

 

           ผมคิดว่า 3 เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญ 1. ทำอย่างไรให้น้องๆ สนใจเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์ 2. เมื่อเรียนแล้วทำอย่างไรให้การศึกษาดีที่สุดเท่าที่เราสามารถจะทำได้ เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศสภาพเศรษฐกิจ  สภาพแวดล้อมและสภาพการพัฒนาประเทศของเรา และ 3. จบไปแล้วมีงานทำมีเกียรติ เลี้ยงดูครอบครัวได้ เลี้ยงดูพ่อแม่เราได้  ซึ่ง 3 เรื่องนี้มีความสำคัญไม่แพ้กัน

 

 


ผู้เขียนข่าว  :  นายปราโมทย์  ป้องสุธาธาร  โทร. 0-2333-3700 ต่อ 3728
                   โทรสาร 02-333-3833     E-Mail :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
ถ่ายภาพ : นายชัชวาลย์ โบสุวรรณ

 

 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป