กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน ก.วิทย์ นำเทคโนโลยีเดินสายโรดโชว์ หวังยกระดับภาคเอกชนไทยในต่างจังหวัด

ก.วิทย์ นำเทคโนโลยีเดินสายโรดโชว์ หวังยกระดับภาคเอกชนไทยในต่างจังหวัด

พิมพ์ PDF


               ดร.วีระชัย  วีระเมธีกุล  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จับมือสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย นำเทคโนโลยีและบริการของหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ  ออกเดินสายโรดโชว์ผู้ประกอบการในภูมิภาคต่างๆ หวังเร่งนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ไปช่วยยกระดับคุณภาพมาตรฐานและเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการขนาดกลาง ขนาดเล็กและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในต่างจังหวัด  พร้อมนำคูปองนวัตกรรมเปิดตัวกับผู้ประกอบการในระดับภูมิภาค
               เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2554 ดร.วีระชัย  วีระเมธีกุล  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้นำทีมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ไปจัดงาน “คาราวานเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันภาคเอกชนไทย” ณ โรงแรมสระบุรีอินน์ จังหวัดสระบุรี  เพื่อนำเทคโนโลยี นวัตกรรม บริการ และสิทธิประโยชน์ทางด้านการเงินของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และถ่ายทอดให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่จังวัดสระบุรีและจังหวัดใกล้เคียง เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กในต่างจังหวัดได้รับทราบและสามารถเข้าถึงและนำองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และสิทธิประโยชน์ทางด้านการเงินไปใช้เพื่อพัฒนาต่อยอดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าหรือบริการ หรือยกระดับการผลิตให้ได้ตามมาตรฐานสากล ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายที่ต้องการเน้นการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มาใช้เพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย  และผลักดันเศรษฐกิจไทยไปสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

 


               ดร.วีระชัย  วีระเมธีกุล  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวว่า วันนี้ทางกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ พร้อมด้วยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้ลงมาจัดกิจกรรมที่จังหวัดสระบุรี ซึ่งกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้กับผู้ประกอบการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการรายเล็กและขนาดกลาง การทำงานร่วมกันของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และสภาอุตสาหกรรมฯ มีหลักการง่ายๆ คือกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ มีองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และทางสภาอุตสาหกรรมฯ ก็รู้ปัญหาที่แท้จริงของผู้ประกอบการในพื้นที่จังวัดสระบุรีและพื้นที่ใกล้เคียง  การที่เรามาร่วมมือกันในครั้งนี้ คิดว่าจะเป็นการเริ่มต้นที่ดีที่จะนำเอาศักยภาพของกระทรวง และองค์ความรู้ต่างๆ ที่เรามี  มาใช้ประโยชน์กับผู้ประกอบการ
               กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ มีความจำเป็นที่จะต้องลงมายังต่างจังหวัดบ่อย เพราะว่าเราไม่มีหน่วยงานในต่างจังหวัด เราไม่เหมือนกระทรวงอื่นๆ เราจึงจำเป็นต้องลงมายังต่างจังหวัด โดยในแต่ละจังหวัดก็มีเรื่องไม่เหมือนกัน เพราะแต่ละจังหวัดมีขีดความสามารถ มีศักยภาพในเรื่องที่แตกต่างกัน เช่นวันนี้ที่มาจังหวัดสระบุรีก็จะเน้นที่ผู้ประกอบการรายเล็กและขนาดกลาง และในอาทิตย์หน้าก็จะไปที่ภาคเหนือ ซึ่งจะเน้นที่วิสาหกิจชุมชน และไปยังภูมิภาคอื่นๆ ของประเทศ แต่ละเรื่องก็ไม่เหมือนกัน
               การวิจัยและพัฒนาของประเทศในปัจจุบันนี้ อาจจะยังมีช่องว่างบ้าง ผลที่ได้จากการวิจัยในเรื่องนั้นๆ ให้กลายมาเป็นนวัตกรรมที่สามารถใช้ได้จริงระดับผู้ประกอบการ  เราก็มีความร่วมมือกับทางสภาอุตสาหกรรมฯ หลายโครงการ อย่างเมื่อเร็วๆ นี้ได้มีการเปิดตัวโครงการคูปองนวัตกรรม ที่จะช่วยทั้งเงินและองค์ความรู้ให้กับผู้ประกอบการ  นอกจากนี้ยังมีโครงการอื่นๆ อีกหลายโครงการ

 


               ทางด้านนายพยุงศักดิ์  ชาติสุทธิผล  ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  กล่าวว่า “การโรดโชว์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ครั้งนี้ นับเป็นครั้งแรกที่มีการนำเอาเทคโนโลยี บริการ และสิทธิประโยชน์ในภาพรวมของหน่วยงานต่างๆ ออกมาเผยแพร่และชี้แจงให้กับภาคเอกชนในต่างจังหวัด ได้รับรู้รับทราบ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ในต่างจังหวัดที่ส่วนใหญ่มักจะขาดความรู้และขาดเงินทุน  ซึ่งโครงการคูปองนวัตกรรมที่จะมาเปิดตัวด้วยนั้น จะเป็นกุญแจสำคัญที่จะส่งเสริมให้ผู้ประกอบการนำไปใช้คิดสร้างสิ่งใหม่ ๆ สำหรับการประกอบธุรกิจของตนเอง  และจะช่วยลดความเสี่ยงให้กับเอสเอ็มอีที่ต้องการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาพัฒนากระบวนการผลิตและสร้างมูลค่า
 

 

 

 

ผู้เขียนข่าว : นายปราโมทย์ ป้องสุธาธาร กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โทร. 02 333 3700 ต่อ 3728

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป