กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน ก.วิทย์ฯ มอบแผนที่ดาวเทียมหลวงพระบาง ฉลองสัมพันธ์ไทย-ลาว 60 ปี

ก.วิทย์ฯ มอบแผนที่ดาวเทียมหลวงพระบาง ฉลองสัมพันธ์ไทย-ลาว 60 ปี

พิมพ์ PDF

 

            ดร.วีระชัย  วีระเมธีกุล  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เป็นประธานในการมอบแผนที่ภาพถ่ายดาวเทียมเมืองหลวงพระบาง พร้อมเครื่องแสดงข้อมูลหรือตู้คีออส  ให้กับ ศ.ดร.บุญเตียม  พิสมัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และประธานองค์การวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สปป.ลาว เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ลาว 60 ปีในปีนี้  ในโอกาสการประชุมระดับรัฐมนตรีว่าด้วยความร่วมมือทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย-ลาว ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2554 ณ โรงแรมรติลานนา ริเวอร์ไซด์ สปา  รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่ 

 
   


            ดร.วีระชัย  วีระเมธีกุล  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมว่า ความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างไทยกับลาวในมิติทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนั้น มีพัฒนาการที่ดีขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง  ตั้งแต่เริ่มมีความร่วมมือระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับองค์การวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สปป.ลาว มาตั้งแต่ปี 2546 ซึ่งในปีนี้เป็นการประชุมระดับรัฐมนตรีความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ไทย-ลาว ครั้งที่ 5

 

            ความร่วมมือที่ฝ่ายลาวให้ความสำคัญและมีผลคืบหน้าเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน ได้แก่ โครงการจัดทำแผนที่มรดกทางธรรมชาติ วัฒนธรรม และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เมืองหลวงพระบาง  ซึ่งทางสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ได้นำภาพถ่ายดาวเทียมธีออสมาใช้ในการจัดทำเป็นแผนที่ท่องเที่ยวเมืองหลวงพระบางจนเสร็จสมบูรณ์  และได้ทำพิธีมอบให้กับ ศ.ดร.บุญเตียม  พิสมัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และประธานองค์การวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สปป.ลาว พร้อมด้วยตู้คีออส เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์แผนที่ดังกล่าวในรูปแบบของมัลติมีเดีย  ซึ่งจะนำไปติดตั้งไว้ที่สนามบินเมืองหลวงพระบาง  ทั้งนี้ การมอบแผนที่และตู้คีออสนี้ ทางกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ไทย มีความตั้งใจที่จะมอบให้เพื่อร่วมเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ลาวครบ 60 ปีในปีนี้
            นอกจากนี้ ทางฝ่ายไทยยังได้แสดงความพร้อมที่จะนำคาราวานวิทยาศาสตร์ไปจัดแสดงและจัดฝึกอบรมครูวิทยาศาสตร์ที่ สปป.ลาว  รวมทั้งการสนับสนุนทางด้านวิชาการและเทคนิคให้แก่สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติลาว  ตลอดจนการวิจัยร่วมกันในสาขาความาหลายหลายทางชีวภาพและเทคโนโลยีเชื้อเพลิงชีวภาพ  เทคโนโลยีแสงซินโครตรอน  ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกันระหว่างไทย-ลาวในอนาคต  และเป็นการนำเอาวิทยาศาสตร์มาใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในระดับประชาชนของทั้งสองประเทศอีกด้วย
 

 

   

 

ผู้เผยแพร่ข่าว : นายปราโมทย์ ป้องสุธาธาร  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โทร. 333 3700 ต่อ 3728

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป