กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน กระทรวงวิทย์ฯร่วมเชิดชูเกียรติสองนักวิจัยเด่น

กระทรวงวิทย์ฯร่วมเชิดชูเกียรติสองนักวิจัยเด่น

พิมพ์ PDF

           ดร.วีระชัย  วีระเมธีกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ให้การต้อนรับบุคคลดีเด่นแห่งชาติประจำปี 2553  สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ในโอกาสที่          ศ.ดร.จำรัส  ลิ้มตระกูล และศ.ดร.สมศักดิ์   ปัญญาแก้ว ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการเอกลักษณ์แห่งชาติให้เป็นบุคคลดีเด่นแห่งชาติ  ประจำปี 2553  ในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     เข้าเยี่ยมคารวะ ณ ห้องพระจอมเกล้า ชั้น 4  อาคาร พระจอมเกล้า

            ดร.วีระชัยฯ  กล่าวว่า  “อาจารย์ทั้ง  2  ท่านนี้ถือว่าเป็นเครือข่ายการวิจัยที่สำคัญของศูนย์นาโนเทคโนโลยี สวทช. เพราะฉะนั้น    ไม่ต้องเป็นห่วงทางกระทรวงวิทย์ฯพร้อมที่จะสนับสนุนและต่อยอดผลงานวิจัยของทั้งสองท่าน  พูดง่ายๆว่าจะทำอย่างไรให้ผลงานวิจัยของท่าน  จากหิ้งไปสู่ห้างให้ได้  และที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือ  ผมคิดว่าอาจารย์ทั้งสองท่านจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักวิจัยรุ่นใหม่ๆ  ได้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่จะเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติต่อไปในอนาคต”

 

 

เผยแพร่โดย : นายชัชวาลย์ โบสุวรรณ
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ โทร. 02 333 3732

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป