กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน รมว.วท.เปิดศูนย์สาธิตอุปกรณ์และบริการโทรคมนาคมสำหรับคนพิการ

รมว.วท.เปิดศูนย์สาธิตอุปกรณ์และบริการโทรคมนาคมสำหรับคนพิการ

พิมพ์ PDF

ดร.วีระชัย  วีระเมธีกุล  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดศูนย์สาธิตอุปกรณ์และบริการโทรคมนาคมสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ (ศอบท.) ณ  อาคารสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ดร.วีระชัยฯ กล่าวว่า  ศูนย์ศอบท.นี้ จัดตั้งขึ้นเพื่อให้คนพิการและผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้น และเมื่อเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้นแล้ว จะทำให้เค้าสามารถที่จะพึ่งพาตนเองได้มากขึ้น ซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องที่สำคัญ  ที่จะเป็นการสร้างโอกาสให้กับพวกเค้าสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างเท่าเทียม  โดยศูนย์ศอบท.ได้ตั้งเป้าหมายที่ครอบคลุมคนทั้งหมด 6 กลุ่มก็คือกลุ่มคนพิการทางการมองเห็นทางการได้ยินทางการพูด  ทางการเคลื่อนไหว  ทางสติปัญญา และรวมถึงผู้สูงอายุ ด้วย

นอกจากศูนย์ ศอบท. จะให้บริการอยู่ที่กระทรวงวิทย์ฯแห่งนี้แล้ว  เรายังให้มีการนำบริการไปสู่พื้นที่ชุมชนต่างๆทั่วประเทศอีกด้วย   และที่สำคัญที่สุดเราจำเป็นจะต้องทำงานร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับเครือข่ายคนพิการและผู้สูงอายุทั้งที่อยู่ในเมืองและทั้งที่อยู่ในชนบทอีกด้วย ดร.วีระชัยฯ กล่าว

 


เผยแพร่โดย : นายชัชวาลย์ โบสุวรรณ
ภาพโดย : นายชัชวาลย์ โบสุวรรณ
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ โทร.02 333 3732
 

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป