กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน เอ็มเทคจับมือจุฬาฯ จัดแข่งขัน RDC2009 คัดเลือกนักศึกษาไทยชิงชัยสนามแข่งหุ่นยนต์ประเทศญี่ปุ่น

เอ็มเทคจับมือจุฬาฯ จัดแข่งขัน RDC2009 คัดเลือกนักศึกษาไทยชิงชัยสนามแข่งหุ่นยนต์ประเทศญี่ปุ่น

พิมพ์ PDF

(30  เมษายน  2552) ดร.คุณหญิง กัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เป็นประธานแถลงข่าว เอ็มเทค ร่วมมือกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พัฒนาศักยภาพเด็กไทยด้านการออกแบบวิศวกรรม และสร้างแนวคิดสานสัมพันธ์-สามัคคีของนักศึกษาทุกสถาบัน เตรียมคัดเลือกหัวกะทิเป็นตัวแทนประเทศไทย ร่วมโชว์ฝีมือด้านเทคโนโลยีในงาน “IDC RoBoCon 2009” ที่ประเทศญี่ปุ่น เดือนสิงหาคม นี้ ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ

 

 

 

 

 

                 ดร. คุณหญิง กัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวว่า กระทรวง วิทยาศาสตร์ฯ   เล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมให้มีการพัฒนาหุ่นยนต์ในภาคการผลิตโดยฝีมือ คนไทย  เทคโนโลยีด้านการพัฒนาหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ เป็นเทคโนโลยีที่นับวันจะเพิ่มบทบาทและความสำคัญมากขึ้นทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทยมีบุคลากรและเยาวชนที่มีศักยภาพสูงอยู่เป็นจำนวน มาก  ควรส่งเสริมให้มีการพัฒนาศักยภาพงานวิจัย  โดยพัฒนาให้เหมาะสมกับความต้องการของประเทศในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง  การแข่งขันการออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทยในครั้งนี้ นับเป็นอีกเวทีหนึ่งในการผลักดันเยาวชนไทยสู่การพัฒนาบุคลากรทางด้านการออก แบบ วิศวกรรม และสร้างกลไกสำหรับพัฒนาหุ่นยนต์  โดยมุ่งสร้างสรรค์ทั้งในด้านการร่วมกันทำงานเป็นทีม  การแบ่งหน้าที่ในการทำงานอย่างเหมาะสม รวมทั้งการแก้ปัญหาทางเทคนิคเฉพาะหน้าของผู้เข้าแข่งขัน  อีกทั้ง รูปแบบการแข่งขันที่สมาชิกในทีมเดียวกันไม่ได้อยู่มหาวิทยาลัยเดียวกัน นับเป็นรูปแบบที่ดีในการทำงานร่วมกัน 
                รศ.ดร.วีระศักดิ์ อุดมกิจเดชา ผู้อำนวยการ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ  กล่าวว่า จากความสำเร็จของโครงการแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1  (RDC 2008) ซึ่งประเทศไทยได้มีโอกาสส่งนักศึกษาตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขัน “IDC RoBoCon 2008” ในปีที่ผ่านมา ณ ประเทศบราซิล โดยได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยเป็น อย่างมาก  เพื่อสานต่อความสำเร็จดังกล่าว เอ็มเทค จึงได้เตรียมจัดการแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2 Robot Design Contest 2009  หรือ RDC 2009 ขึ้น  เพื่อคัดเลือกนักศึกษาระดับอุดมศึกษาจากสถาบันต่าง ๆ เป็นตัวแทนของประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติในงาน  International Design Contest 2009 (IDC RoBoCon 2009) ซึ่งจะจัดขึ้น ที่ประเทศญี่ปุ่นในเดือนสิงหาคม นี้
                โดยการแข่งขันในครั้งนี้เกิดจากความร่วมมือหลักระหว่าง เอ็มเทค และ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยการสนับสนุนด้านการคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการจากมหาวิทยาลัยชั้นนำ หลายสถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหิดล  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน มหาวิทยาลัยเกษตร ศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เป็นต้น
                ด้าน รศ.ดร. บุญสม เลิศหิรัญวงศ์  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ให้การสนับสนุนการแข่งขัน IDC RoBoCon  อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2550  เนื่องจากเป็นการแข่งขันในกลุ่มประเทศพันธมิตรมายาวนาน ซึ่งตัวแทนนักศึกษาจากประเทศที่เข้าร่วมการแข่งขันจะต้องมีทักษะ ความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรม  จึงนับเป็นโอกาสดีของนักศึกษาไทยที่เข้าร่วมการแข่งขัน และได้เปิดโลกทัศน์  ประสบการณ์ใหม่ๆ  ตลอดจนได้พัฒนาทักษะด้านการประดิษฐ์ การคิดค้น พัฒนาศักยภาพของตนเอง    พร้อมกับส่งผลให้ประเทศไทยมีบุคลากรด้านเทคโนโลยี วิศวกรรมรุ่นใหม่ๆ เกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอ สำหรับการแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ ครั้งที่ 2  หรือ RDC 2009  จะมีกำหนดการแข่งขันรอบแรกในวันที่ 27 เมษายน - 15 พฤษภาคม 2552 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  แข่งขันรอบสุดท้ายในวันที่ 16 พฤษภาคม 2552 ณ ลานศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่า

 

 

 

 

 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» รมว.วท. เป็นประธานเปิดงาน “YPO-SASIN Executive Leadership Program” สะท้อนนวัตกรรมไทยสู่การพัฒนา
» เอ็มเทคโชว์ผลงานวิจัย ยางล้อรถยนต์ประหยัดพลังงาน
» กระทรวงวิทย์ฯ สนับสนุนศูนย์นวัตกรรมแห่งแรกของโลกกับกลุ่มบริษัทไทยยูเนี่ยน และมหาวิทยาลัยมหิดล
» การประกวดอีโคดีไซน์ 2010 โชว์สุดยอดผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
» กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โดย เอ็มเทค เปิดเวที EcoDesign 2010 ผนึกความคิดออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ
» เอ็มเทคส่งมอบ 'เสื้อเกราะกันกระสุน' ใช้ในพื้นที่เสี่ยงภัยชายแดนใต้
» กระทรวงวิทย์ฯ โดย เอ็มเทค ประกาศความสำเร็จเปิดตัวพลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป