กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน รับข้อเสนอโครงการ “การพัฒนาประดิษฐกรรมเพื่อชนบท”ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

รับข้อเสนอโครงการ “การพัฒนาประดิษฐกรรมเพื่อชนบท”ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

พิมพ์ PDF

       

        สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี  ประสงค์จะให้การอุดหนุนสำหรับพัฒนาและสร้างเครื่องจักร เพื่อชุมชนในเชิงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ   พ.ศ. 2555 ซึ่งโครงการที่เสนอต้องเป็นประดิษฐกรรมที่เกี่ยวข้องในด้านการเกษตร และหัตถกรรม ในระดับวิสาหกิจชุมชน ที่มีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งานหรือผู้ประกอบการในระดับชุมชน  โดยสามารถที่จะนำผลงานประดิษฐกรรม เทคโนโลยีที่ได้ ไปใช้งานได้จริงและผลักดันไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ในอนาคตได้ 

          ข้อเสนอโครงการจะต้องมีรายละเอียดตามข้อกำหนดโครงการในท้ายประกาศนี้ ผู้สนใจสามารถยื่นข้อเสนอโครงการได้ ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2554 จำนวน 15 ชุด พร้อมซีดีรอม จำนวน 1 ชุด โดยจัดส่งหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400   โทรสารหมายเลข 0 233 3931หรือ  E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

download เอกสารเพื่อประกอบการจัดทำข้อเสนอโครงการได้ตามไฟล์ที่แนบ
                                                                       

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กิจกรรมการพัฒนาประดิษฐกรรมเพื่อชนบท
สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี  ชั้น 6
สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ถนนพระรามที่ 6  เขตราชเทวี  กทม. 10400
Email :   อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป