โครงการทำดี 9 เช้า 9 วัด ตักบาตรพระสงฆ์ 84 รูป เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม

พิมพ์

 

       ดร.วีระชัย  วีระเมธีกุล  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอบหมายให้ พล.ต. อภิชาติ   นพเมือง ที่ปรึกษารัฐมนตรีฯ พร้อมด้วย

นางสาวเสาวณี  มุสิแดง  รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ นำคณะเจ้าหน้าที่ของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมพิธีตักบาตรพระสงฆ์ 84 รูป (โครงการทำดี 9 เช้า 9 วัด)

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2553 ณ ลานพระราชวังดุสิต กรุงเทพฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2553

 

ข่าวโดย : น.ส.ชลารัตน์  มีแก้ว

ภาพโดย : นายไววิทย์   ยอดประสิทธิ์

 

 

Tags พล.ต.อภิชาติ นพเมือง - ที่ปรึกษารัฐมนตรี - โครงการทำดี 9 เช้า 9 วัด - ตักบาตรพระสงฆ์ 84 รูป - วันที่ 9 ธันวาคม 2553 - พระราชวังดุสิต
 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง
» พิธีเปิด “ศูนย์การเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : หมู่บ้านหอยเชอร์รี่”
» กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะงานเฉลิมพระเกียรติ
» ประพันธ์ คูณมี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี