ไทย-อิสราเอล MOU ด้านวิจัยพัฒนาร่วมกัน

พิมพ์

ดร.วีระชัย  วีระเมธีกุล  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพร้อมคณะ   ได้เยี่ยมชม MATIMOP , Israeli Industry Center for R&D  ณ กรุงเทลอาวีฟ ประเทศอิสราเอล  โดยมีMs. Mina  Goldiak  หัวหน้าฝ่ายการวิจัยและพัฒนาระหว่างประเทศและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศให้การต้อนรับ  พร้อมได้หารือเกี่ยวกับการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาระหว่างสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  (สวทช.) กับ  MATIMOP

 

เผยแพร่โดย : ชัชวาลย์ โบสุวรรณ

  

 

Tags mou อิสราเอล