กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน พิธีมอบรางวัลและปิดเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ในปี 2553

พิธีมอบรางวัลและปิดเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ในปี 2553

พิมพ์ PDF

ดร.วีระชัย  วีระเมธีกุล  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ร่วมในพิธีมอบรางวัลและเปิดเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ในปี พ.ศ. 2553 จัดโดยสถาบันเกอเธ่ สถานทูตฝรั่งเศส  และได้รับการความร่วมมือจาก สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และบริษัทไบเออร์ไทย  เพื่อนำเสนอภาพยนตร์ที่ให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์แก่ผู้ชมจำนวนมาก โดยใช้การนำเสนอนี้ในการกระตุ้นการสร้างสรรค์ภาพยนตร์ทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นการรวมกันของการศึกษาและความบันเทิง เพื่อแสดงให้เห็นว่าการสื่อสารและการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องสนุก และยังเปรียบเสมือนเวทีเพื่อการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากหลายวัฒนธรรม ซึ่งทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนมุมมองของโลกแห่งการเรียนรู้  โดยมี ดร.นอร์แบร์ท ชปิทซ์ ผู้อำนวยการสถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย ร่วมในพิธี ณ สถาบันเกอเธ่ กรุงเทพฯ (เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2553) 


             เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ปี 2553 ใน 4 ประเทศ เป็นครั้งแรกที่เทศกาลภาพยนตร์ในปีนี้ เป็นกิจกรรมในระดับภูมิภาคขององค์การสหประชาชาติอย่างเป็นทางการ และสอดคล้องกับปีพ.ศ. 2553 ปีแห่งความหลากหลายทางชีวภาพสากล  เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 16 ถึง 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 ณ ศูนย์จัดฉายหลายแห่งทั้งในประเทศไทย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และกัมพูชา มีจำนวนผู้เข้าชมกว่า 112,000 คน ทำให้งานเทศกาลนี้ยังคงครองตำแหน่งงานเทศกาลที่มีผู้เข้าชมมากที่สุดในโลก เมื่อเทียบกับเทศกาลประเภทเดียวกัน และเป็นการริเริ่มที่สำคัญในการสนับสนุนและเผยแพร่ภาพยนตร์รวมถึงรายการ โทรทัศน์ ที่ให้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

 

ปีนี้เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์  ได้รับภาพยนตร์มากกว่า 170 เรื่องจาก 24 ประเทศและภาพยนตร์จำนวน 47 เรื่องจาก 17 ประเทศได้ถูกคัดเลือกอย่างเป็นทางการ และนับเป็นครั้งแรกที่มีการคัดเลือกภาพยนตร์เข้าฉายใน 4 ประเทศทั่วภูมิภาคอาเซียน โดยมีภาพยนตร์หลากหลายสาขาดังนี้ ภาพยนตร์สาระบันเทิง ภาพยนตร์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ทั่วไปการแพทย์และเทคโนโลยี และภาพยนตร์วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ โดยภาพยนตร์ทุกเรื่องจะระบุกลุ่มอายุที่เหมาะสมเข้าไปด้วย   
 


ผู้เขียนข่าว  :  นายปราโมทย์  ป้องสุธาธาร  โทร. 0-2333-3700 ต่อ 3728
                       โทรสาร 02-354-3763     E-Mail :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน  

ภาพโดย : ชัชวาลย์ โบสุวรรณ
 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป