จับมืออิสราเอล

พิมพ์

ดร.วีระชัย  วีระเมธีกุล  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพร้อมคณะ  ได้เยี่ยมชมสถาบัน Technion-Israel Institute of Technology โดยมีนาย Raphael  Rom   รองประธานด้านการพัฒนาทรัพยากรและความสัมพันธ์ภายนอกให้การต้อนรับ  พร้อมได้หารือเกี่ยวกับกลไกการสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษากับภาคการศึกษา  และรับฟังการบริหารจัดการน้ำในอิสราเอล  ณ เมืองไฮฟา ประเทศอิสราเอล

Tags อิสราเอล
 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» รมว.วท. ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตอิสราเอล เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ
» เอกอัครราชทูตรัฐอิสราเอล เข้าเยี่ยมคารวะ ท่าน รมว.วท.
» เอกอัครราชทูตรัฐอิสราเอลเข้าเยี่ยมคารวะ รัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ
» รมว.วท.ใหการต้อนรับ รมว.กระทรวงอุตสาหกรรมการค้าและแรงงานแห่งรัฐอิสราเอล
» ไทย-อิสราเอล MOU ด้านวิจัยพัฒนาร่วมกัน