กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน สภาสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เข้าพบแสดงความยินดีและรับฟังนโยบาย

สภาสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เข้าพบแสดงความยินดีและรับฟังนโยบาย

พิมพ์ PDF

 

 

                 ดร.วีระชัย วีระเมธีกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับมอบกระเช้าดอกไม้ จาก ผศ.ดร.บุญส่ง ศิวโมกษธรรม,ดร. เฉลียว มณีเลิศ,พลอากาศตรีศาสตราจารย์(เกียรติคุณ)มนตรี วุฑฒมี,รศ.ดร.สาโรช ศิวโมกษธรรม,เภสัชกรปราโมทย์ ตันวัฒนะ,อ.ธนัธฌษ ศิวโมกษธรรม อ.ธีระวัฒน์ วรเวทวุฒิคุณ จากสภาสมาคมวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ณ ห้องพระจอมเกล้า ชั้น4 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2553

 

 

ภาพข่าวโดย : นายชัชวาลย์ โบสุวรรณ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ 023333732

เผยแพร่โดย : นางสาวสุนิสา ภาคเพียร กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป