กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน รมว.วท.มอบของช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม และเยี่ยมชมแปลงนาผลิตพันธุ์ข้าว "หอมชลสิทธิ์ ทนน้ำท่วมฉับพลัน"

รมว.วท.มอบของช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม และเยี่ยมชมแปลงนาผลิตพันธุ์ข้าว "หอมชลสิทธิ์ ทนน้ำท่วมฉับพลัน"

พิมพ์ PDF

           ดร.วีระชัย  วีระเมธีกุล  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมคณะ ลงพื้นที่น้ำท่วมอำเภอผักไห่  พร้อมมอบถุงยังชีพให้สมาชิกสหกรณ์การเกษตรผักไห่ที่ประสบปัญหาน้ำท่วม  และเยี่ยมชมแปลงนาสาธิตการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ระดับขยายพันธุ์ข้าว “หอมชลสิทธิ์ ทนน้ำท่วมฉับพลัน” ณ สหกรณ์การเกษตรผักไห่ จำกัด อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา  เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2553
         ดร.วีระชัย  วีระเมธีกุล  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวว่า จากการที่พี่น้องประชาชนในหลายจังหวัดโดยเฉพาะพื้นที่ภาคกลางและภาคอีสานประสบภัยน้ำท่วม ทางกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โดย สวทช. ก็ได้มาทำโครงการพันธุ์ข้าวหอมชลสิทธิ์  ซึ่งเป็นพันธุ์ข้าวที่มีลักษณะเด่นคือทนน้ำท่วม  สามารถให้ผลผลิตมากพอสมควรคือประมาณ 900 กิโลกรัมต่อไร่  และเป็นพันธุ์ข้าวที่สามารถปลูกได้ทั้งปี  ซึ่งกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้พิจารณาแล้วว่ามีความเหมาะสม เป็นหนึ่งในโครงการที่รัฐบาลจะเข้าไปเยี่ยวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วม  โดยวันนี้ผมและนักวิจัยจาก สวทช. ได้ลงมาดูแปลงข้าวสาธิตว่ามีผลเป็นอย่างไรบ้าง  เท่าที่ดูเราก็พอใจกับผลที่เห็นและหลังจากนี้เราจะได้ปรึกษากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป 
         กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ จะไปของบฉุกเฉินเพื่อมาขยายพันธุ์ข้าวนี้ต่อไป  คิดว่าคงใช้เวลาประมาณ 5 เดือน งบประมาณ 40 ล้านบาท  เพื่อขยายพันธุ์ข้าวให้พร้อมแจกจ่ายให้กับเกษตรกร  ซึ่งจะได้พันธุ์ข้าวประมาณ 2000 ตัน  จะทำให้พี่น้องเกษตรกรสามารถปลูกข้าวได้ประมาณ 160,000 ไร่   องค์ความรู้นี้เป็นการใช้เทคโนโลยีชีวภาพ  ในการมาปรับแต่งพันธุ์ข้าวให้เหมาะสมกับการทนน้ำท่วม  ซึ่งจะเหมาะสมกับพื้นที่ผักไห่ อยุธยา และหลาย ๆ พื้นที่ในภาคกลาง  การใช้เทคโนโลยีนี้จำเป็นต้องใช้เวลา ซึ่งไม่ใช่ในระยะสั้น  อาจจะเป็นในระยะปานกลางหรือในระยะต่อไปที่รัฐบาลจะลงมาส่งเสริม กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โดย สวทช. เราก็มีหลายโครงการที่จะนำมาช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม 

 

          ข้าวหอมชลสิทธิ์  ผลงานวิจัยโดย ดร.ธีรยุทธ  ตู้จินดา จาก ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (Biotec) สวทช. กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ  เป็นลูกผสมของข้าวทนน้ำท่วมกับข้าวขาวดอกมะลิ 105 หอมชลสิทธิ์ถูกคัดเลือกให้มีคุณสมบัติการหุงต้มแบบข้าวขาวดอกมะลิ เมล็ดข้าวมีกลิ่นหอม สามารถปลูกได้ทั้งปี และสามารถทนอยู่ใต้น้ำได้นานถึง 2 อาทิตย์  ดังนั้นจึงเหมาะกับพื้นที่นาภาคกลางที่เกิดน้ำท่วมฉับพลันได้ง่าย  นอกจากนี้ หอมชลสิทธิ์ยังทนกับเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล และโรคขอบใบแห้ง หอมชลสิทธิ์มีผลผลิตข้าวเปลือกในระดับ 900 – 1000 กก./ไร่  ซึ่งสหกรณ์การเกษตรผักไห่ จำกัด ได้รับประกันราคาซื้อให้กับเกษตรกรที่เป็นสมาชิกของสหกรณ์ฯ ในราคา 1,5000 บาทต่อเกวียน
ผู้เขียนข่าว  :  นายปราโมทย์  ป้องสุธาธาร  โทร. 0-2333-3700 ต่อ 3728
                       โทรสาร 02-354-3763     E-Mail :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
ภาพข่าวโดย : นางสาวสุนิสา ภาคเพียร กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ โทร 02-3333732

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป