รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ

พิมพ์

 (19 ตุลาคม 2553)รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Consultative Workshop on Promotion of National Innovation Systems in the Countries with Special Needs (CSNs) of the Asia-Pacific Region” ณ ห้องจูปิเตอร์ 4 อิมแพคเมืองทองธานี
การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Consultative Workshop on Promotion of National Innovation Systems in the Countries with Special Needs (CSNs) of the Asia-Pacific Region” เป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ Asian and Pacific Centre for Transfer of Technology (APCTT) of the United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP) NEW Delhi, India จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 - 20 ตุลาคม 2553 โดยเป็นกิจกรรมหนึ่งของงานวันเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทยประจำปี 2553 มีผู้แทนจากประเทศสมาชิก APCTT ตัวแทนภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วมกว่า 30 คน

 

 

 

ข้อมูลจาก : สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี

Tags การประชุม
 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» สนช. ผ่านวาระ ๓ ร่าง พ.ร.บ.พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. .... ๑๔๔ ต่อ ๑ งดออกเสียง ๕ เตรียมประกาศใช้เป็นกฎหมาย
» กรมวิทยาศาสตร์บริการผ่านการพิจารณาเรื่องการคงสถานะของการยอมรับร่วมด้านการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ
» ร่วมงานเลี้ยงบรรยายพิเศษการจัดงานสัมมนาวิชาการ PEET 2015 ก่อนมีการประชุมนานาชาติ AUTM Asia 2016
» นายกย้ำ ให้กระทรวงวิทย์ฯ เร่งเดินหน้าส่งเสริมสินค้านวัตกรรมของไทย และลดการพึ่งพิงจากต่างประเทศ
» รัฐมนตรีวิทยาศาสตร์ฯ สร้างความร่วมมือกับญี่ปุ่นเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมไทย
» รมว.วท. มุ่งพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตอบสนองตลาดแรงงานและสังคม
» การประชุมชี้แจงและพิจารณางบประมาณรายจ่าย ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558