กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน พิธีเปิด “ศูนย์การเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : หมู่บ้านหอยเชอร์รี่”

พิธีเปิด “ศูนย์การเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : หมู่บ้านหอยเชอร์รี่”

พิมพ์ PDF

 

 

          เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2553   ณ บ้านใคร่นุ่น  ตำบลท่าขอนยาง  อำเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม   ดร.วีรชัย  วีระเมธีกุล  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้มอบหมายให้ นายคมจิต  ลุสวัสดิ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เป็นประธานในพิธีเปิด “ศูนย์การเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : หมู่บ้านหอยเชอร์รี่”   โดยมีนายสุนทรี  บุญมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม   อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม   นายอำเภอกันทรวิชัย   นายกเทศมนตรีตำบลท่าขอนยาง และประชาชนชาวท่าขอนยางให้การต้อนรับ 
 

 


           พิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้นี้ เป็นกิจกรรมหนึ่งภายใต้โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  “หมู่บ้านหอยเชอร์รี่” การดำเนินโครงการหมู่บ้านหอยเชอร์รี่ เกิดจากปัญหาของเกษตรกรที่ปลูกข้าวประสบปัญหากับหอยเชอร์รี่กัดกินผลผลิตในนาข้าวจนได้รับความเสียหาย เกษตรกรแก้ไขปัญหาหอยเชอร์รี่ด้วยการนำเนื้อหอยเชอร์รี่มาบริโภคและทำเป็นปุ๋ยหมัก  แต่ปัญหาก็เกิดขึ้นเนื่องจากมีเปลือกหอยเชอร์รี่เป็นขยะส่งกลิ่นเหม็นและทิ้งเป็นขยะชุมชน มหาวิทยาลัยมหาสารคามเล็งเห็นว่า ปัญหาหอยเชอร์รี่ระบาด เป็นปัญหาสำคัญระดับประเทศ 

         
นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้นำปัญหาดังกล่าวมาดำเนินการวิจัยและพัฒนาจนครบวงจร ดังนี้

      
  1.    
 นำเนื้อหอยเชอร์รี่มาทำปุ๋ยหมักชีวภาพและอาหารสัตว์

       2.     นำเปลือกหอยเชอร์รี่เป็นวัสดุตั้งต้นสำหรับอิฐบล็อกประสาน

       3.     การทำเซรามิกจากเปลือกหอยเชอร์รี่

       4.     การพัฒนาครีมกันแดดจากเปลือกหอยเชอร์รี่

 

จากนั้น นายคมจิต  ลุสวัสดิ์  ที่ปรึกษารัฐมนตรีฯ  ได้เยี่ยมชมกลุ่มจักรสานเครื่องหวายและผักตบชวา ที่บ้านวังไผ่ ตำบลลาดพัฒนา เพื่อศึกษาเรื่องการนำผักตบชวามาใช้ประโยชน์ และบ้านดงดวน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม เพื่อศึกษาเรื่องการย้อมสีผ้าไหมด้วยสีผงที่ได้วัตถุจากธรรมชาติ เช่น ครั่ง ขมิ้น และดอกดาวเรือง เป็นต้น ซึ่งในพื้นที่นี้ชาวบ้านได้รวมตัวกันเพื่อใช้วัสดุธรรมชาติและไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม โดยมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้ไปถ่ายทอดเทคโนโลยีดังกล่าว    

 

 

 

 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» ปส. เปิดบ้านต้อนรับ ดร.พิเชฐฯ เยี่ยมชมและติดตามผลการปฏิบัติราชการของสำนักงานฯ
» ดร.พิเชฐ นำคณะเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องมือวัดสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
» ดร.พิเชฐ นำคณะ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(TCELS)
» พิเชฐ ย้ำ ให้ สทน. เพิ่มกำลังการฉายรังสีในผลไม้ส่งออก ตามนโยบายท่านนายกรัฐมนตรี
» รมว.วท. ตรวจเยี่ยมกรมวิทยาศาสตร์บริการ หน่วยงานวิเคราะห์ทดสอบระดับประเทศ
» กระทรวงวิทย์ฯ ผลักดันเทคโนโลยีดาวเทียม “แก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ”
» นายกรัฐมนตรี และ รมว.วท. เข้าร่วมประชุมติดตามทิศทางด้านการวิจัย และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม อพวช.
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป