กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน รมว.วท.พร้อมด้วยผู้บริหาร ลงพื้นที่ จ.กระบี่

รมว.วท.พร้อมด้วยผู้บริหาร ลงพื้นที่ จ.กระบี่

พิมพ์ PDF

 


        ดร.วีระชัย  วีระเมธีกุล  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมคณะ เยี่ยมชมการผลิตข้าวแบบไร้ของเสียหมู่บ้านเกาะกลาง ม.1  ต.คลองประสงค์  อ.เมืองกระบี่  จ.กระบี่  ซึ่งเป็นหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดยมี  นายไพศาล  ชัยชนะสงคราม  ปลัด อบต. คลองประสงค์  นายสมศักดิ์ ศรีหมาด รองนายกอบต. คลองประสงค์  นายประวัติ  คลองรั้ว  ประธานกลุ่มชาวนา ต.คลองประสงค์  และประชาชนชาวเกาะกลาง ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2553
 


         ดร.วีระชัย  วีระเมธีกุล  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวว่า  วันนี้ตั้งใจมาเยี่ยมพวกท่าน  พบปะพูดคุยและรับฟังความคิดเห็นของพวกท่านเกี่ยวกับโครงการสำคัญของกระทรวง วิทยาศาสตร์ฯ  คือ โครงการชุมชนไร้ของเสีย  ซึ่งกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้ดำเนินการมาระยะหนึ่งแล้ว  ผ่านทางพี่เลี้ยง คือ คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  และได้ทราบว่าที่นี่ประสบความสำเร็จอย่างมาในการผลิตข้าวอินทรีย์  จนถึงอุตสาหกรรมข้าวไร้ของเสีย  กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ตั้งใจจะต่อยอดโครงการนี้ไปยังพี่น้องในจังหวัดกระบี่ให้ได้รับทราบและนำไป ต่อยอดต่อไป   แต่กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ไม่มีหน่วยงานในต่างจังหวัด  จำเป็นต้องทำงานกับจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนงานของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ที่เราคิดว่าจะเป็นประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีลงมาสู่พวกท่าน  
          การดำเนินการที่บ้านเกาะกลางนี้ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้พัฒนาเครื่องมือเครื่องจักรมาให้กับชาวบ้าน  ซึ่งปัจจุบันถือว่าที่นี่มีเครื่งอมือที่ครบวงจรที่สุด  ยกตัวอย่างของเสีย เช่น แกลบ สามารถนำมาทำพลังงานเป็นถ่าน  รำข้าวสามารถนำไปหีบเป็นน้ำมันรำข้าว  ของเหลือของเสียทุกเรื่องไม่มี ทุกอย่างนำมาปรับปรุงเป็นของดีและขายได้ราคา  พี่น้องเกษตรกรที่ทำนาอยู่ที่นี่สามารถเพิ่มราคาสินค้าได้  และที่สำคัญที่กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เน้นคือ สามารถรักษาสิ่งแวดล้อมได้ด้วย  จึงเรียกโครงการนี้ว่า “โครงการข้าวไร้ของเสีย”  แต่ทั้งนี้ โครงการนี้เกิดขึ้นได้เนื่องจากความกระตือรือร้นของชาวบ้านเกาะกลางแห่งนี้  ได้เข้ามาประสานงานกับกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โดยผ่านคลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

 

 

 

 


ผู้เขียนข่าว  :  นายปราโมทย์  ป้องสุธาธาร  โทร. 0-2333-3700 ต่อ 3728
                       โทรสาร 02-354-3763     E-Mail :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 ภาพข่าวโดย : นางสาวสุนิสา ภาคเพียร กลุ่มงานประชาสัมพันธ์

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป