กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน รมว. วิทยศาสตร์ฯ เชิญ IBM บรรยายพิเศษ “การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภายใต้สภาวะปัญหา”

รมว. วิทยศาสตร์ฯ เชิญ IBM บรรยายพิเศษ “การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภายใต้สภาวะปัญหา”

พิมพ์ PDF

(วันที่ 8 เมษายน 2552) ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานประชุมผู้บริหารกระทรวง โดยเชิญ Mr. Stephen W. Baim ผู้บริหารระดับสูงของ บริษัท ไอบีเอ็ม เอเชียแปซิฟิก จำกัด และ บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด บรรยายให้ความรู้พิเศษในหัวข้อ การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภายใต้สภาวะปัญหา “Research and Innovation for future of Thailand’s Service Industry”  ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ

 

 

 

 

 

 

              Mr. Stephen W. Braim ได้กล่าวถึง การดำเนินธุรกิจของบริษัท IBM ที่ เป็นผู้ผลิตอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ทั้งฮาร์ดแวร์ ซอร์ฟแวร์ รวมทั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ และในปัจจุบันบริษัทยังได้มุ่งเน้นในด้านการวิจัยเทคโนโลยีใหม่ๆ การบริการให้คำปรึกษา ตลอดจนการให้ความสำคัญในการแสวงหาความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อป้องกันและแก้ปัญหาของการเกิดภัยพิบัติ การเกิดโรคระบาด การผลิตอาหารและวิกฤตพลังงาน รวมถึงการสร้างนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า และทางบริษัทยังได้มีการดำเนินโครงการความร่วมมือกับรัฐบาล องค์กร และมหาวิทยาลัยในประเทศต่างๆกว่า 160 ประเทศ นอกจากนั้นทางบริษัท IBM ยัง สนที่จะร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนากับ กระทรวงวิทยาศาสตร์ และพร้อมให้การสนับสนุนด้านการลงทุน ซึ่งทั้งสองฝ่ายได้ร่วมกันสร้างความร่วมมือกัน 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ การบริหารจัดการน้ำ การคมนาคมขนส่ง อาหารและพลังงาน เนื่องจากเป็นเรื่องที่สำคัญต่อการดำรงชีวิต

               ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช กล่าวว่า กระทรวงวิทยาศาสตร์ก็มีส่วนคล้ายกับ IBM คือ การดำเนินการวิจัย แต่ปัญหาของเราคือ ไม่ได้มองถึงกลุ่มลูกค้าคนไทยว่าเขาต้องการอะไร ดังนั้นอยากให้นักวิจัยของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ มองว่า ลูกค้าเราคือใคร ปัญหาของเราคืออะไร เขาต้องการสิ่งใด และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะเป็นคำตอบให้ลูกค้า(คนไทย)เหล่านั้น ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้ประกอบการ อุตสาหกรรม ชุมชน เยาวชน หากเรามองทะลุได้เช่นนี้ งานวิจัยของกระทรวงจะเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมายอย่างแท้จริง ทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้เสนอแนวทางในการสร้างความร่วมมือ ระหว่าง กระทรวงวิทยาศาสตร์ และ บริษัท IBM ในการวิจัยความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพ ชีวิต เกี่ยวกับ การสร้างงาน การสร้างเงิน และสร้างคุณภาพชีวิต ให้แก่ประชาชนทั้งในปัจจุบันและอนาคต

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป