รมว. วิทยศาสตร์ฯ เชิญ IBM บรรยายพิเศษ “การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภายใต้สภาวะปัญหา”

พิมพ์

(วันที่ 8 เมษายน 2552) ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานประชุมผู้บริหารกระทรวง โดยเชิญ Mr. Stephen W. Baim ผู้บริหารระดับสูงของ บริษัท ไอบีเอ็ม เอเชียแปซิฟิก จำกัด และ บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด บรรยายให้ความรู้พิเศษในหัวข้อ การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภายใต้สภาวะปัญหา “Research and Innovation for future of Thailand’s Service Industry”  ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ

 

 

 

 

 

 

              Mr. Stephen W. Braim ได้กล่าวถึง การดำเนินธุรกิจของบริษัท IBM ที่ เป็นผู้ผลิตอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ทั้งฮาร์ดแวร์ ซอร์ฟแวร์ รวมทั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ และในปัจจุบันบริษัทยังได้มุ่งเน้นในด้านการวิจัยเทคโนโลยีใหม่ๆ การบริการให้คำปรึกษา ตลอดจนการให้ความสำคัญในการแสวงหาความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อป้องกันและแก้ปัญหาของการเกิดภัยพิบัติ การเกิดโรคระบาด การผลิตอาหารและวิกฤตพลังงาน รวมถึงการสร้างนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า และทางบริษัทยังได้มีการดำเนินโครงการความร่วมมือกับรัฐบาล องค์กร และมหาวิทยาลัยในประเทศต่างๆกว่า 160 ประเทศ นอกจากนั้นทางบริษัท IBM ยัง สนที่จะร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนากับ กระทรวงวิทยาศาสตร์ และพร้อมให้การสนับสนุนด้านการลงทุน ซึ่งทั้งสองฝ่ายได้ร่วมกันสร้างความร่วมมือกัน 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ การบริหารจัดการน้ำ การคมนาคมขนส่ง อาหารและพลังงาน เนื่องจากเป็นเรื่องที่สำคัญต่อการดำรงชีวิต

               ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช กล่าวว่า กระทรวงวิทยาศาสตร์ก็มีส่วนคล้ายกับ IBM คือ การดำเนินการวิจัย แต่ปัญหาของเราคือ ไม่ได้มองถึงกลุ่มลูกค้าคนไทยว่าเขาต้องการอะไร ดังนั้นอยากให้นักวิจัยของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ มองว่า ลูกค้าเราคือใคร ปัญหาของเราคืออะไร เขาต้องการสิ่งใด และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะเป็นคำตอบให้ลูกค้า(คนไทย)เหล่านั้น ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้ประกอบการ อุตสาหกรรม ชุมชน เยาวชน หากเรามองทะลุได้เช่นนี้ งานวิจัยของกระทรวงจะเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมายอย่างแท้จริง ทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้เสนอแนวทางในการสร้างความร่วมมือ ระหว่าง กระทรวงวิทยาศาสตร์ และ บริษัท IBM ในการวิจัยความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพ ชีวิต เกี่ยวกับ การสร้างงาน การสร้างเงิน และสร้างคุณภาพชีวิต ให้แก่ประชาชนทั้งในปัจจุบันและอนาคต

 

Tags IBM - บรรยายพิเศษ - พัฒนาเศรษฐกิจ
 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» ชีพจรข่าว 24 พฤษภาคม 2559 NBT
» ทรู จับมือ ไอบีเอ็มเตรียมเปิดห้องแล็บนวัตกรรมฯแห่งแรกของอาเซียน ผนึกกำลังร่วมกับก.วิทย์ฯ - ก.ไอซีที
» วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทำให้จีนเป็นมังกรที่ยิ่งใหญ่ในเอเชียได้อย่างไร
» ทิศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทย
» กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เร่งพัฒนาการบริหารและการกำกับควบคุมทางยุทธศาสตร์