หารือด้านวิทยาศาสตร์ไทย-เกาหลี

พิมพ์

(3-6 เมษายน 2552) ดร.คุณหญิงกัลยา  โสภณพนิช  รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและสื่อมวลชน เดินทางไปพบปะกับผู้บริหารหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ สาธารณรัฐเกาหลี หวังประสานความร่วมมือระหว่างทั้งสองประเทศ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช เดินทางพร้อมด้วย นายประพันธ์  คูณมี ที่ปรึกษารัฐมนตรี นายภูมิสรรค์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา เลขานุการรัฐมนตรี  ดร.สุจินดา  โชติพานิช ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช.  และสื่อมวลชน โดยได้หารือกับผู้บริหารหน่วยงานของเกาหลี ประกอบด้วย Dr. Dongwha Kum ประธานของ Korea Institute of Science and Technology ,Dr. Haiwon Lee, Dean, College of Natural Sciences, Hanyang University,  Dr. Jong – Kee Yeo, รองประธาน National Academy of Engineering of Korea (NAEK) และ Dr. Young-Ok Ahn ซึ่งเป็นผู้บริหารของ NAEK  นอกจากนี้ ได้หารือกับ Dr. Young-Bok Chae, อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และประธาน Gyeonggi Bio-Center,  Dr. Mooha Lee, ประธาน Korean Food Research Institute (KFRI) ทั้ง นี้ การหารือมีวัตถุประสงค์เพื่อกระชับสัมพันธ์และสร้างความร่วมมือในการวิจัย และพัฒนางานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของทั้งสองประเทศ เนื่องจากสาธารณรัฐเกาหลีในช่วง 40 ปี ที่ผ่านมา ได้นำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพัฒนาประเทศก้าวหน้าไปมาก ซึ่งวงการวิทยาศาสตร์ของไทยควรได้ศึกษาเป็นแบบอย่าง และสร้างความร่วมมือเพื่อส่งเสริมพัฒนางานของประเทศให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น

             นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และคณะ ยังได้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (Gwacheon national Science Museum) ซึ่ง เป็นพิพิธภัณฑ์ขนาดใหญ่แห่งหนึ่งของโลก ที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าชมได้มีส่วนร่วมสัมผัสประสบการณ์ทั้งในอดีต ปัจจุบันและอนาคตของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

Tags หารือ - เกาหลี
 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» ผลการเยือนสาธารณรัฐเกาหลีใต้, CEO Innovation Forum 2016 และเปิดตัวมาตรการยกเว้นภาษี 300% สำหรับการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม 26 มีนาคม 2559
» รศ.ดร.วีระพงษ์ ให้การต้อนรับผู้บริหารสมาคม Thai-BISPA ในโอกาสเข้าพบหารือความร่วมมือด้านอุทยานวิทยาศาสตร์ไทย
» ปกท.วท.ต้อนรับ Mr.Sascha Kuenzle,และคณะผู้แทนจาก Economic Department
» ผลประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสความร่วมมือ วทน.ไทย-ลาว เห็นพ้องเพิ่มเติมจากเดิมอีก 2 สาขา
» หารือข้อราชการ
» ตามไปดู 6 เยาวชนไทยตะลุย “ค่ายอวกาศ” ที่เกาหลีใต้
» เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี เข้าเยี่ยมคารวะ ท่าน รมว.วท.