กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน หารือด้านวิทยาศาสตร์ไทย-เกาหลี

หารือด้านวิทยาศาสตร์ไทย-เกาหลี

พิมพ์ PDF

(3-6 เมษายน 2552) ดร.คุณหญิงกัลยา  โสภณพนิช  รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและสื่อมวลชน เดินทางไปพบปะกับผู้บริหารหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ สาธารณรัฐเกาหลี หวังประสานความร่วมมือระหว่างทั้งสองประเทศ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช เดินทางพร้อมด้วย นายประพันธ์  คูณมี ที่ปรึกษารัฐมนตรี นายภูมิสรรค์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา เลขานุการรัฐมนตรี  ดร.สุจินดา  โชติพานิช ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช.  และสื่อมวลชน โดยได้หารือกับผู้บริหารหน่วยงานของเกาหลี ประกอบด้วย Dr. Dongwha Kum ประธานของ Korea Institute of Science and Technology ,Dr. Haiwon Lee, Dean, College of Natural Sciences, Hanyang University,  Dr. Jong – Kee Yeo, รองประธาน National Academy of Engineering of Korea (NAEK) และ Dr. Young-Ok Ahn ซึ่งเป็นผู้บริหารของ NAEK  นอกจากนี้ ได้หารือกับ Dr. Young-Bok Chae, อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และประธาน Gyeonggi Bio-Center,  Dr. Mooha Lee, ประธาน Korean Food Research Institute (KFRI) ทั้ง นี้ การหารือมีวัตถุประสงค์เพื่อกระชับสัมพันธ์และสร้างความร่วมมือในการวิจัย และพัฒนางานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของทั้งสองประเทศ เนื่องจากสาธารณรัฐเกาหลีในช่วง 40 ปี ที่ผ่านมา ได้นำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพัฒนาประเทศก้าวหน้าไปมาก ซึ่งวงการวิทยาศาสตร์ของไทยควรได้ศึกษาเป็นแบบอย่าง และสร้างความร่วมมือเพื่อส่งเสริมพัฒนางานของประเทศให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น

             นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และคณะ ยังได้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (Gwacheon national Science Museum) ซึ่ง เป็นพิพิธภัณฑ์ขนาดใหญ่แห่งหนึ่งของโลก ที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าชมได้มีส่วนร่วมสัมผัสประสบการณ์ทั้งในอดีต ปัจจุบันและอนาคตของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป