กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน ก.วิทย์ ร่วมรณรงค์รักษ์โลก จัดประกวดออกแบบเชิงสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ลดโลกร้อน

ก.วิทย์ ร่วมรณรงค์รักษ์โลก จัดประกวดออกแบบเชิงสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ลดโลกร้อน

พิมพ์ PDF

  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ร่วมรณรงค์รักษ์โลก  เปิดเวทีให้ นักเรียน  นักศึกษา   ผู้ประกอบการภาคเกษตร อุตสาหกรรม  นักออกแบบและประชาชนทั่วไป   ส่งผลงานเข้าประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ลดโลกร้อน

 

 

 

 

          วันนี้ (16 กันยายน 2553)  เวลา 13.30 น.  ณ ห้องโถงชั้น 1  อาคารพระจอมเกล้า  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   นางนิตยา  พัฒนรัชต์   ผู้อำนวยการ  สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี   เป็นประธานงานแถลงข่าวการประกวด ออกแบบเชิงสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ลดโลกร้อน  ประจำปี 2553  เนื่องในงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย  ประจำปี 2553

 

 

 

 

 

          นางนิตยา  พัฒนรัชต์   ผู้อำนวยการ  สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี   เปิดเผยว่า  กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ  จัดงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทยเป็นประจำทุกปี  ซึ่งปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่  16-20 กันยายน 2553  ณ ห้องชาเลนเจอร์ 2  อิมแพค  เมืองทองธานี  จ.นนทบุรี  วัตถุประสงค์การจัดการประกวดฯ ครั้งนี้ คือ ต้องการเปิดโอกาสให้เยาวชน  นักเรียน  นักวิชาการ  ผู้ประกอบการ  และประชาชนทั่วไปทั่วทุกภูมิภาค  ได้มีเวทีในการแสดงออกในเชิงสร้างสรรค์  การประดิษฐ์คิดค้นผลงาน  สิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ  ที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  รวมทั้งการตระหนักถึงความสำคัญในการรณรงค์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม   อันเป็นหนึ่งกิจกรรมในงานเทคโนโลยี

 

            ปัจจุบัน  ปัญหาโลกร้อนนับเป็นปัญหาระดับโลกที่ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันแก้ไข  กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ  มองเห็นถึงปัญหาดังกล่าว  จึงจัดการประกวดนี้ ซึ่งเป็นช่องทางที่เปิดโอกาสให้คนไทยมีส่วนร่วมในการลดการใช้พลังงาน  ส่งเสริมให้ใช้ทรัพยากรต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า และสามารถพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆ  ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสร้างมูลค่าเพิ่มในตลาดได้

 

            นางนิตยา  พัฒนรัชต์   กล่าวต่อว่า  การประกวดออกแบบเชิงสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ลดโลกร้อน  จะจัดแข่งขัน ทีมละ 5 คน  ประกอบด้วย  นักเรียนหรือนักศึกษา  และอาจารย์ที่ปรึกษา 1 คน  ทั้งนี้ ต้องเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  และนักศึกษาระดับปริญญาตรีเท่านั้น   การพิจารณาและตัดสินรางวัลจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและเอกชน  สำหรับหลักเกณฑ์ที่ใช้ตัดสินในการประกวด คือ มุ่งเน้นการพัฒนาความรู้  กระบวนการเทคโนโลยี และการออกแบบ  ที่สามารถลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  อาทิ การลดชนิดวัสดุ  ลดชิ้นส่วนที่ไม่จำเป็น  มีประโยชน์ใช้สอยที่หลากหลาย  ลดภาระและผลกระทบจากการขนส่ง  ลดพลังงานและทรัพยากรในระหว่างการใช้งาน  ถอดประกอบง่าย  นำไปกำจัดซากหรือนำกลับมาใช้ใหม่ได้ง่าย  เป็นต้น  อีกทั้งยังคำนึงถึงการออกแบบเพื่อหน้าที่ใช้สอย (Function)    ความคิดสร้างสรรค์แปลกใหม่ (Innovation)  และความสวยงาม

 

 

 

            อนึ่ง  การประกวดเชิงสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ลดโลกร้อน  จะจัดแข่งขันในส่วนภูมิภาคดังนี้  

                         ภาคเหนือ                               มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่                  วันที่ 24 กันยายน 2553

                         ภาคกลาง                               มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์     วันที่ 24 กันยายน 2553

                         ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ            มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น                  วันที่ 28 กันยายน 2553

                         ภาคใต้                                   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา         วันที่ 30 กันยายน 2553

                         และกรุงเทพมหานคร                 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  บางเขน                       วันที่ 5 ตุลาคม 2553


            ซึ่งผู้ที่เข้ารอบในแต่ละภาคจะนำผลงานมาแสดงในงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย  ประจำปี 2553  ที่อาคารชาเลนเจอร์ 2  อิมแพ็ค  เมืองทองธานี  ในวันที่ 16-20 ตุลาคม 2553  โดยจะทำการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศในวันที่ 19 ตุลาคม 2553

 

ทั้งนี้  ผู้สนใจเข้าร่วมแข่งขันในกิจกรรมต่างๆ สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่ www.most.go.th/technomart2010  หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ Call Center 0 2541 5412  วันจันทร์ วันศุกร์  เวลา 8.30 17.30 น.  เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้  - 20 กันยายน 2553

 

 

เขียนข่าวโดย  :  นางสาวอุษา  ขุนเปีย                      กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  โทร. 0 2333 3700  ต่อ 3732

ถ่ายภาพโดย  :  นางสาวศิริลักษณ์  สิกขะบูรณะ          กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  โทร. 0 2333 3700  ต่อ 3732

 

 

 

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป