กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน รมว.วท.มอบเครื่องบดย่อยชีวมวล ณ จ.เชียงใหม่ ลำปาง และลำพูน

รมว.วท.มอบเครื่องบดย่อยชีวมวล ณ จ.เชียงใหม่ ลำปาง และลำพูน

พิมพ์ PDF

 

เมื่อวันที่ 10  กันยายน  2553   ดร.วีระชัย  วีระเมธีกุล   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  พร้อมคณะ  เดินทางเยี่ยมพี่น้องเกษตรกรจังหวัดลำปางและจังหวัดลำพูน  พร้อมมอบเครื่องบดย่อยชีวมวลเอนกประสงค์แก่ผู้แทนเกษตรกรเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการบดเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร     ตลาดสินค้าเกษตร  สหกรณ์การเกษตรห้างฉัตร  อ.ห้างฉัตร  จ.ลำปาง  และที่โกดังโมเดิร์น  เอ็นเนอยี่  อ.เมือง  จ.ลำพูน

 

 

 

          ดร.วีระชัย  วีระเมธีกุล   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เปิดเผยว่า  จากการที่กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ  ได้ดำเนินโครงการ รีไซเคิลลำไยค้างสต๊อคปี 2546  และ 2547  โดยใช้เป็นพลังงานชีวมวล  มาตั้งแต่ปลายปี 2552  ตามข้อตกลงกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ที่กำหนดบดย่อยลำไยหน้าโกดังทั้ง 60 แห่งให้แล้วเสร็จภายใน 150 วัน  ซึ่งกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ  ได้ดำเนินการตามเป้าหมายและแถลงข่าวปิดการบดลำไยแล้วเมื่อต้นเดือนกรกฎาคม 2553  ส่งผลให้โกดังลำไยทั้ง 60 แห่งขณะนี้สามารถใช้ประโยชนในการเก็บรักษาผลผลิตทางการเกษตรอื่นๆ ได้ต่อไป

 

          ดร.วีระชัย  วีระเมธีกุล   กล่าวต่อว่า  การมอบเครื่องบดย่อยชีวมวล หรือ เครื่องบดย่อยเอนกประสงค์ครั้งนี้  เป็นความตั้งใจแต่แรกของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ  ร่วมกับผู้รับผิดชอบโครงการ ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และสมาคมเครื่องจักรกลไทย  ที่ต้องการให้พี่น้องเกษตรกรเข้ามามีส่วนร่วมในการเรียนรู้และใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุด  สามารถนำไปปรับใช้กับผลผลิตทางการเกษตรอื่นๆ ในท้องถิ่น  พัฒนาไปสู่การใช้เชื้อเพลิงจากชีวมวล  ลดปัญหาสิ่งแวดล้อม  เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ภาคการเกษตร  ทั้งนี้  กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้พัฒนาปรับปรุงเครื่องบดย่อยชีวมวลให้มีศักยภาพการใช้งานที่เหมาะสม  ดูแลรักษาง่าย  หากพี่น้องเกษตรกรต้องการฝึกอบรมการใช้เครื่อง  ทางกระทรวงฯ ยินดีจัดฝึกอบรมให้ในโอกาสต่อไป  โอกาสนี้กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ  ได้มอบเครื่องบดย่อยชีวมวลให้กับผู้แทนเกษตรกร จ.ลำปาง จำนวน 4 เครื่อง  และ จ.ลำพูน จำนวน 9 เครื่อง   และหลังจากนี้จะมอบเครื่องให้ผู้แทนเกษตรกร จ.เชียงราย  อีก 4 เครื่อง  และ จ.เชียงใหม่ 8 เครื่อง

 

 

 

 

เขียนข่าวโดย  : นางสาวอุษา  ขุนเปีย                       กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  โทร. 0 2333 3700  ต่อ 3732

ถ่ายภาพโดย  :  นางสาวสุนิสา  ภาคเพียร                  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  โทร. 0 2333 3700  ต่อ 3732

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป