กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ รอง ปกท.วท.เป็นประธานแถลงข่าว"รางวัลเทคโนโลยีเครื่องจักรกลยอดเยี่ยม ปี 2553"

รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ รอง ปกท.วท.เป็นประธานแถลงข่าว"รางวัลเทคโนโลยีเครื่องจักรกลยอดเยี่ยม ปี 2553"

พิมพ์ PDF


วันนี้ (2 กันยายน 2553)   เวลา 13.00 น  ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   รศ.ดร.วีระพงษ์  แพสุวรรณ  รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เป็นประธานงานแถลงข่าว  การประกวดรางวัลเทคโนโลยีเครื่องจักรกลยอดเยี่ยม ปี 2553   จัดโดย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.)             รศ.ดร.วีระพงษ์  แพสุวรรณ  รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กล่าวว่า  การประกวดรางวัลเทคโนโลยีเครื่องจักรกลยอดเยี่ยม ปี 2553” ครั้งนี้จัดขึ้นต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 5  เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณให้กับบริษัทของคนไทยที่มีการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง   เป็นเทคโนโลยีที่มีศักยภาพในเชิงพาณิชย์สูงและโดดเด่น  การคัดเลือกรางวัลในครั้งนี้จะเป็นการส่งเสริมให้เกิดความตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีต่อไปในอนาคต

 

รศ.ดร.วีระพงษ์  แพสุวรรณ   กล่าวต่อว่า  การใช้เทคโนโลยีเครื่องจักรกลที่ทันสมัย  มีประสิทธิภาพสูง  จะเป็นตัวช่วยสำคัญที่จะทำให้การผลิตในเชิงอุตสาหกรรมสามารถทำได้อย่างรวดเร็ว  ลดต้นทุนการผลิต  และสินค้าที่ผลิตได้มีคุณภาพสูง  ซึ่งมีผลทำให้ประเทศมีความสามารถในการแข่งขันระดับโลกเพิ่มมากขึ้น   เป็นการสร้างความแตกต่างโดยใช้องค์ความรู้ที่พัฒนาขึ้นเอง หรือจากการต่อยอดองค์ความรู้ที่มีอยู่แล้วให้ทันสมัยและใช้ได้ผลยิ่งขึ้น  อาศัยการบริหารจัดการองค์ความรู้ทางด้าน วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและนวัตกรรม  มาปรับใช้ให้เกิดความเหมาะสมและให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 

            การสนับสนุนให้ภาคเอกชนไทยหันมาให้ความสำคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีของตนเอง มีความจำเป็นอย่างยิ่ง  เพื่อเป็นการยกระดับเทคโนโลยีฝีมือคนไทยให้ก้าวสู่ความเป็นสากลอย่างต่อเนื่อง  ทั้งด้านเครื่องจักรกลการเกษตรอันเป็นรากฐานเศรษฐกิจของประเทศ  เครื่องจักรกลเพื่อการผลิตที่ใช้ในภาคอุตสาหกรรม  และเครื่องจักรกลเพื่อสิ่งแวดล้อมและพลังงานที่ช่วยลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมของเสีย  ขยะเหลือใช้ที่ทุกประเทศล้วนประสบ  และการเปลี่ยนขยะให้เป็นพลังงานจากการใช้เตาเผาที่มีการควบคุมอย่างดี

 

            โอกาสนี้  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สนช.  จึงจัดการประกวดรางวัลเทคโนโลยีเครื่องจักรกลยอดเยี่ยม ปี 2553 ขึ้น  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงาน เทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย  ประจำปี 2553   และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดการประกวดครั้งนี้ จะเป็นกลไกสำคัญที่ช่วยกระตุ้นให้ภาคเอกชนไทยให้ความสนใจในการพัฒนาเทคโนโลยีของตนเอง  อันนำไปสู่ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี อย่างต่อเนื่องของประเทศไทยต่อไป   รศ.ดร.วีระพงษ์  แพสุวรรณ   กล่าวทิ้งท้าย

 

            ด้าน  ดร.วันทนีย์  จองคำ  ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมวัฒนธรรมนวัตกรรม  สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช.  เปิดเผยว่า   เครื่องจักรกลเป็นปัจจัยพื้นฐานการผลิตในภาคอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญอย่างมากต่อประสิทธิภาพ  ความเร็ว  และต้นทุนของสินค้า  เทคโนโลยีด้านเครื่องจักรกลที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องจะช่วยเพิ่มศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมให้สามารถผลิตสินค้าได้ทันตามความต้องการของผู้บริโภค  และที่สำคัญ คือ สามารถควบคุมคุณภาพของสินค้าให้มีความสม่ำเสมอและได้มาตรฐาน  สนช.จึงได้จัดงานการประกวดฯ ครั้งนี้

 

            ดร.วันทนีย์  จองคำ  กล่าวเพิ่มเติมว่า  การประกวดฯ แบ่งออกเป็น 3 สาขา  ได้แก่ 1. เครื่องจักรกลการเกษตร  2. เครื่องจักรกลการผลิต  และ 3. เครื่องจักรกลเพื่อสิ่งแวดล้อมและพลังงาน  ทั้งนี้  การพิจารณาตัดสินจะมาจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  จากภาครัฐและภาคเอกชน  อาทิ  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  สมาคมเครื่องจักรกลไทย  สมาพันธ์สมาคมอุตสาหกรรมสนับสนุน ฯลฯ  โดยพิจารณาจากเกณฑ์การตัดสิน 4 ประการได้แก่  1. เทคโนโลยีที่ได้รับการคัดเลือกต้องพัฒนาขึ้นในประเทศไทย  บริษัทไทยเป็นเจ้าของ  2. มีการผลิตและใช้งานได้จริงในเชิงพาณิชย์  3. ก่อให้เกิดผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม  4. เป็นบริษัทที่มีการบริหารจัดการที่ดี

 

            สามารถดาวน์โหลดใบสมัครและข้อมูลเพิ่มเติมได้ใน Website :  www.nia.or.th/techaward   หรือ โทรศัพท์ 0 2644 6000  (คุณกันต์)  ตั้งแต่วันนี้ถึง 15 กันยายน นี้ 


ข่าวโดย  :  นางสาวอุษา  ขุนเปีย   กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  โทร. 0 2333 3700  ต่อ 3732

ภาพข่าวโดย : นางสาวสุนิสา ภาคเพียร กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ โทร 02-333-3700 ต่อ 3732

 

 

 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» มาตรวิทยา SCG แท็คทีมวิจัยและพัฒนาวัสดุศาสตร์ ประหยัดพลังงานสู่เชิงพาณิชย์
» มว. จับมือ 2 หน่วยงาน ผุด ECTI-CARD เพาะเมล็ดพันธุ์ดันงานวิจัยรุ่นใหม่สนองภาคอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน
» เครื่องทดสอบหาค่าความอ่อนตัวของยาง
» รายงานข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากบรัสเซลส์ ประจำเดือนกรกฏาคม 2559
» รายงานข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากวอชิงตัน ประจำเดือนกรกฎาคม 2559 ฉบับที่ 7/2559
» ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ พร้อมผู้บริหารฯ และข้าราชการ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร
» กระทรวงวิทย์ฯ ประกาศความสำเร็จ 5 เทคโนโลยีเครื่องจักรต้นแบบ ด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป