กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน นายคมจิต ลุสวัสดิ์ ที่ปรึกษา รมว.วท.ปฏิบัติราชการ พื้นที่บริเวณหนองอึ่ง จ.ยโสธร

นายคมจิต ลุสวัสดิ์ ที่ปรึกษา รมว.วท.ปฏิบัติราชการ พื้นที่บริเวณหนองอึ่ง จ.ยโสธร

พิมพ์ PDF

(วันที่ 26 สิงหาคม 2553) นายคมจิต ลุสวัสดิ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี ได้รับมอบหมายจาก รมว.วท. ให้เดินทางไปปฏิบัติราชการ ณ จังหวัดยโสธร เพื่อพิจารณาแนวทางการสนับสนุนสหกรณ์การเกษตรในโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  จำกัด ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วุฒิสภา

       โอกาสนี้ที่ปรึกษา ฯ คมจติ ร่วมกับ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) และสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ลงพื้นที่เพื่อสำรวจความเหมาะสมและความพร้อม ในการให้การช่วยเหลือด้านวิชาการในการปรับปรุงกระบวนการผลิตและองค์ความรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์ฯ โดยแบ่งเป็น การสนับสนุนสหกรณ์ในระยะสั้น โดย วว. ดังนี้  1) เก็บตัวอย่างเห็ดของสหกรณ์เพื่อนำไปวิเคราะห์คุณค่าทางอาหาร ซึ่งจะช่วยเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์และก่อให้เกิดรายได้กับชุมชนเพิ่มมากขึ้น 2) จะให้การสนับสนุนความรู้กับสหกรณ์เพื่อประกอบการพิจารณาเลือกหม้อนึ่งไอน้ำทั้งรูปแบบและการจัดวางพร้อมขนาดพื้นที่ที่เหมาะสม 3) การพัฒนาสลากผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์ฯ ให้เหมาะสม สวยงาม และมีรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ เพื่อดึงดูดผู้บริโภคให้เกิดความสนใจ 4) การให้ความรู้ในการผลิตเห็ดอบแห้ง หากชุมชนมีความต้องการ เพื่อเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ และสามารถเก็บเห็ดได้นานขึ้น น้ำหนักเบา สะดวกต่อการขนส่ง 

      สำหรับการดำเนินการในระยะต่อไป ที่ปรึกษาฯ คมจิตมอบหมายให้สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ประสานความร่วมมือกับจังหวัดยโสธร ในการดำเนินการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่งในส่วนอื่นตามแนวพระราชดำริภายใต้ นโยบาย รมว.วท.ในการให้ความสำคัญกับโครงการพระราชดำริ

 

ข้อมูลโดย : สำนักรัฐมนตรี

ส่งข่าวโดย: นางสาวสุนิสา ภาคเพียร กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ โทร. 02-333-3700 ต่อ 3732
 

 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» รายงานข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากบรัสเซลส์ ประจำเดือนกรกฏาคม 2559
» รายงานข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากวอชิงตัน ประจำเดือนกรกฎาคม 2559 ฉบับที่ 7/2559
» ก.วิทย์ฯ แต่งตั้ง ดร.พานิช เหล่าศิรรัตน์ ดำรงตำแหน่ง ทปษ.รมว.วท.
» การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างเครือข่ายหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
» ก.วิทยาศาสตร์ฯ โดย วว. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง
» โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง
» ก.วิทย์ฯ โดย สวทช. แถลงข่าว โครงการกล้องดูดาวพีวีซีเฉลิมพระเกียรติฯ และโครงการความร่วมมือ กับ JAXA
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป