กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน รมว.วิทย์ฯ ตรวจเยี่ยม Biotec และบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร .

รมว.วิทย์ฯ ตรวจเยี่ยม Biotec และบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร .

พิมพ์ PDF

ดร.วีระชัย  วีระเมธีกุล  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (Biotec) และบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โดยมี ดร.มรกต ตันติเจริญ รองผู้อำนวยการ สวทช. และผู้บริหาร สวทช. ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2553

 

 


     ดร.วีระชัย  วีระเมธีกุล  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้เยี่ยมชมผลงานวิจัยของ Biotec ด้านต่างๆ อาทิ การวิจัยเรื่องพันธุ์ข้าว  ซึ่งได้มีการปรับปรุงพันธุ์ขาว ให้มีความต้านทานโรคไหม้และทนน้ำท้วมได้ดี  โดยพัฒนาพันธุ์มาจากข้าวพันธุ์ปิ่นแก้ว  และได้มีการนำไปทดลองปลูกในพื้นที่จังหวัดพิจิตร  พิษณุโลก และอุตรดิตถ์
 

 
     โครงการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในโรงเรียนชนบท (Science in RURAL Schools : SiRS) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เด็กและเยาวชนเกิดการเรียนรู้ และกระบวนการคิดที่เป็นเหตุเป็นผล  โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้งกระตุ้นให้เกิดความสนใจและเห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สามารถนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการดำรงชีวิตและการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น นำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป
     ฟิล์มบรรจุภัณฑ์แอคทีฟ เพื่อยืดอายุและรักษาคุณภาพของผักและผลไม้สด ได้ผ่านการทดสอบตามมาตรฐานความปลอดภัยสำหรับบรรจุภัณฑ์อาหาร และได้มีการประยุกต์ให้งานจริงด้วยความาร่วมมือกับผู้ประกอบการ  โดยใช้บรรจุผักสดหลายชนิดสำหรับตลาดซุเปอร์มาร์เก็ตในประเทศและส่งออกไปยังต่างประเทศ
       ทั้งนี้  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้ให้นโยบายในการดำเนินงานว่า ให้มีการนำผลงานวิจัยไปสู่เกษตรกรโดยตรง  โดยเฉพาะเรื่องลำไย  ซึ่งจะมีผลผลิตออกมาพร้อมกันจำนวนมาก  ด้านการวิจัยขอให้เน้นในเรื่องที่ประชาชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ สามารถช่วยพี่น้องเกษตรกรได้
 

    
     จากนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และคณะฯ ได้ไปตรวจเยี่ยมบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร  โดยได้เข้าเยี่ยมค่ายวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีนักเรียนจากโรงเรียนสตรีนนทบุรี ให้การต้อนรับ  ห้อง Engineering Camp ซึ่งมีกิจกรรมการสร้างเครื่องบินขนาดเล็ก  การสร้างกล้องดูดาว โดยเด็กและเยาวชน และห้องอัจฉริยะธรรมชาติ  สร้างสรรค์เทคโนโลยี  ในรูปแบบอินเทอร์แอกทีฟ  เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้เยาวชนและประชาชนมีความสนใจในวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากขึ้น 
 

ผู้เขียนข่าว : นายปราโมทย์  ป้องสุธาธาร

ภาพข่าว : นายไววิทย์  ยอดประสิทธิ์ และนายชัชวาลย์ โบสุวรรณ 

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โทร. 02 333 3700 ต่อ 3728

 

 

 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» ก.วิทย์ – อพวช. เตรียมจัดเทศกาล “ท่องโลกเทคโนโลยีชีวภาพ 2016”
» ไบโอเทค สวทช. เปิดตัวผู้อำนวยการไบโอเทคคนใหม่ หวังผนึกกำลังเครือข่ายพันธมิตรวิจัย ต่อยอดงานวิจัย ก้าวต่อไปอย่างบูรณาการ
» ปส. เปิดบ้านต้อนรับ ดร.พิเชฐฯ เยี่ยมชมและติดตามผลการปฏิบัติราชการของสำนักงานฯ
» ดร.พิเชฐ นำคณะเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องมือวัดสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
» วท. นำทัพ รมว. วิทย์ฯ สปป.ลาว ดูงานอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
» ดร.พิเชฐ นำคณะ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(TCELS)
» พิเชฐ ย้ำ ให้ สทน. เพิ่มกำลังการฉายรังสีในผลไม้ส่งออก ตามนโยบายท่านนายกรัฐมนตรี
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป