กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ทิศทางอุดมศึกษาไทยภายใต้ภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ”

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ทิศทางอุดมศึกษาไทยภายใต้ภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ”

พิมพ์ PDF

ดร.คุณหญิงกัลยา  โสภณพนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ทิศทางอุดมศึกษาไทยภายใต้ภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ” และเรื่อง “ลงทุนในตัวเองด้วยบัณฑิตศึกษา”  ครั้งที่ 1 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา     มหาวชิราลงกรณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2552

 

 

 

 

 

 

 

           บัณฑิต วิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จัดการประชุมเสนอผลงานวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1 ขึ้น ระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม 2552 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ บัณฑิตวิทยาลัย ในการนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฎฐารมณ์ จุฑาภัทร รองอธิการบดี  ฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดงาน และยังได้รับเกียรติจาก ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ อดีต รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มาปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "ทิศทางอุดมศึกษาไทยภายใต้ภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ" และเรื่อง "ลงทุนในตัวเองด้วยบัณฑิตศึกษา"

 

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป