กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน รมว.วท.เดินหน้าเครื่องฉายรังสีสินค้าเกษตรด้วยอิเล็กตรอน

รมว.วท.เดินหน้าเครื่องฉายรังสีสินค้าเกษตรด้วยอิเล็กตรอน

พิมพ์ PDF

     ดร.วีระชัย วีระเมธีกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เผยหลังการประชุมร่วมกับผู้บริหารระดับสูงของสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติว่า ตนได้สั่งการให้สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติเร่งเดินหน้าโครงการเพิ่มศักยภาพการฉายรังสีผลิตผลการเกษตรเพื่อการส่งออกด้วยเครื่องเร่งอนุภาค หรือการฉายรังสีอิเล็กตรอนสินค้าเกษตร เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและขยายการส่งออกผลไม้สดของไทยไปยังสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นสินค้าเกษตรส่งออกระดับบนที่สำคัญของไทย

     "แม้ว่าตลาดส่งออกผลไม้สดของไทยคือ ตลาดจีน แต่ตลาดสหรัฐฯ และยุโรปถือว่าเป็นตลาดระดับบน ขายสินค้าพรีเมี่ยม ซึ่งปัจจุบันนี้มีการนำเข้าผลไม้สดจากไทย 6 ชนิด วันละเกือบ 100 ตัน และมีโอกาสที่จะขยายได้อีกมากทั้งชนิดของผลไม้และปริมาณนำเข้า แต่ว่าในเวลานี้ต้องอาศัยการฉายรังสีโคบอลท์ 60 หรือรังสีแกมมา ซึ่งการฉายรังสีดังกล่าวจะมีกากกัมมันตรังสีหลงเหลือ แต่การฉายรังสีด้วยอิเล็กตรอนนั้นมีความปลอดภัยสูง ไม่มีกากกัมมันตรังสี และสามารถรองรับความต้องการของผู้ส่งออกได้ในปริมาณมาก อีกทั้งยังสามารถนำมาใช้ฉายรังสีให้กับสินค้าแช่เยือกแข็งที่ต้องการส่งออกไปยังตลาดสหรัฐฯ และยุโรปได้ด้วย ซึ่งหากโครงการนี้สำเร็จ ก็จะสามารถช่วยเพิ่มมูลค่าให้แก่สินค้าเกษตรของไทย และจะเป็นการช่วยขยายตลาดสินค้าเกษตรระดับบนของไทยอย่างมาก"

ผู้เผยแพร่ข่าว : ศิริลักษณ์ สิกขะบูรณะ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สป.วท.

 

 

 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» รายการ "เดินหน้าประเทศไทย" 14 ตุลาคม 2558
» ประชาชนคึกคัก แห่ชมงานนิทรรศการ “นวัตกรรมและเทคโนโลยีไทยเพื่อ SMEs และเกษตรกร” อย่างต่อเนื่อง
» ครม. ชื่นมื่น ด้วยบรรยากาศผ้าไทยหลากสี
» นายกรัฐมนตรีเดินทางถึงสถานที่จัดประชุม ครม.ครั้งที่ 1-12/2558 ณ สวนสนประดิพัทธ์แห่งที่ 2 อ.หัวหิน จ.ประจวบฯ
» สื่อมวลชนให้ความสนใจนวัตกรรมคนไทย พร้อมเก็บข้อมูลเพื่อนำไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สู่สาธารณะในวงกว้างต่อไป
» การประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ ครั้งที่ 1 รอบชิงชนะเลิศ
» บรรยากาศการชมงานนิทรรศการ "นวัตกรรมและเทคโนโลยีไทยเพื่อ SMEs และเกษตรกร"
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป