กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน รมว.วท. เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันหุ่นยนต์ ABU ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2553

รมว.วท. เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันหุ่นยนต์ ABU ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2553

พิมพ์ PDF

 

          ดร.วีระชัย  วีระเมธีกุล  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันหุ่นยนต์ ABU ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2553  ในงานถนนเทคโนโลยี  2553  ณ ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุม Hall 2,3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี  จังหวัดนนทบุรี  เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน  2553

 

 

 

 

 

 

          ดร.วีระชัย  วีระเมธีกุล  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กล่าวว่า จากการที่ได้มีโอกาสชมการแข่งขันหุ่นยนต์ ABU ชิงชนะเลิศประเทศไทยมา  ขอยอมรับอย่างจริงใจว่า นอกจากความสนุกสนานเพลิดเพลินกับเกม  บุกอารยธรรมอียิปต์  พิชิตมหาพีระมิดแห่งกิซา  แล้ว สิ่งที่คิดว่ามีคุณค่าและความสำคัญอย่างยิ่งก็คือ ได้เห็นถึงความสามารถและศักยภาพของเยาวชนไทย ในการสร้างสรรค์และพัฒนาหุ่นยนต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  รู้สึกชื่นชมและประทับใจในสัมพันธภาพที่เป็นหนึ่งเดียวกันระหว่างมนุษย์กับหุ่นยนต์และที่สำคัญคือ ความสามัคคีและการทำงานร่วมกันเป็นทีมของนักประดิษฐ์ ที่สอดประสานการทำงานด้วยกันได้อย่างกลมกลืน แม้จะต้องอยู่ภายใต้แรงกดดันจากบรรยากาศของการแข่งขันและข้อจำกัดทางด้านกติกาที่มีอยู่ ซึ่งความคิดสร้างสรรค์ ความสามัคคีและการทำงานร่วมกันเป็นทีมนี้  ถือเป็นปัจจัยสำคัญของการพัฒนาประเทศภายใต้สถานการณ์ในปัจจุบัน

         

 

 

 

 

 

 

 

          ดร.วีระชัย  วีระเมธีกุล  กล่าวต่อว่า  นายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ  นายกรัฐมนตรี  ได้ประกาศนโยบายไว้อย่างชัดเจน ที่จะมุ่งส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนไทยมีความรักและความสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาศักยภาพของตนไปสู่การเป็นนักประดิษฐ์  โดยนำความรู้และความสร้างสรรค์ที่มีอยู่มาใช้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาขีดความสามารถทางด้านการแข่งขันของประเทศในด้านต่างๆ  ซึ่งโครงการถนนเทคโนโลยีและการแข่งขันหุ่นยนต์ ABU ชิงชนะเลิศประเทศไทย ที่บริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน)   สำนักงานคณะกรรมการอาชีวะศึกษา และสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย- ญี่ปุ่น)  ได้ร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดนี้ นับเป็นกิจกรรรมตัวอย่างที่ได้เปิดโอกาสและพื้นที่ให้เยาวชนได้นำความรู้  ทักษะ  ศักยภาพและความคิดสร้างสรรค์ของตน มาพัฒนาในเชิงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี  ท้ายที่สุดจะนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศต่อไปในอนาคต 

 

            การแข่งขันในครั้งนี้  มีความเชื่อมั่นว่า เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพของกรรมการผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ความสามารถในการประดิษฐ์และบังคับหุ่นยนต์  การวางแผนการแข่งขัน รวมถึงวิธีการให้คะแนนและการตัดสิน  จะทำให้ทุกรางวัลที่ได้รับเป็นรางวัลที่มีคุณค่า และมีความหมายต่อวงการเทคโนโลยีหุ่นยนต์เยาวชนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ต่อทีมที่ได้เป็นผู้แทนของประเทศไทยที่จะเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ ABU Asia-Pacific Robot Contest  2010 ที่กรุงไคโร  สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ ในเดือนกันยายนนี้ 
 

            ขอให้รางวัลนี้เป็นเครื่องเตือนใจกับผู้ที่ได้รับรางวัลทุกท่าน  ให้รักษาระดับคุณภาพของงาน และตระหนักในภาระหน้าที่อันทรงเกียรติของการเป็นผู้แทนประเทศไทยในเวทีการแข่งขันสากล  ขณะเดียวกันขอเป็นกำลังใจให้กับผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกทีม ได้สะสมองค์ความรู้  พัฒนาทักษะ  และพัฒนาผลงานด้านการประดิษฐ์อย่างต่อเนื่อง และขออวยพรให้ประสบความสำเร็จในการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ทางเทคโนโลยีอันทันสมัยได้ตามแรงบันดาลใจของตน และนำองค์ความรู้  ความคิดสร้างสรรค์  ความสามัคคีและประสบการณ์ที่ได้รับจากการทำงานเป็นทีม  มาร่วมกันพัฒนาชาติบ้านเมืองของเราให้มีความมั่นคงเจริญรุ่งเรืองต่อไป


 

 

 

 

 

 

 

 

 

            สำหรับผลการแข่งขันหุ่นยนต์ ABU ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2553 มีดังนี้

 

 

 

 

           

            รางวัลชนะเลิศ                                          ได้แก่    ทีม ลูกเจ้าแม่คลองประปา  The OMEGA 3 

                                                                                    จากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

            รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1                        ได้แก่    ทีม ORIGIN VII

                                                                                    จากวิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช

            รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2                        ได้แก่    ทีม iRap ACOUSTIC

                                                                                    จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

            รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2                        ได้แก่    ทีม ยูคาลิปตัส

                                                                                    จากวิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี

            รางวัลความคิดสร้างสรรค์ยอดเยี่ยม               ได้แก่    ทีม BioNicBotl

                                                                                    จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีธัญบุรี

            รางวัลสิ่งประดิษฐ์ยอดเยี่ยม                        ได้แก่    ทีม กันเกรา

                                                                                    จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

            รางวัลเทคนิคยอดเยี่ยม                              ได้แก่    ทีม หอยหลอด

                                                                                    จากวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

            รางวัลศิลปะยอดเยี่ยม                                ได้แก่    LOVEBOT 2

                                                                                    จากวิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์

           
           
ผลการประกวดกองเชียร์ มีดังนี้

           

            รางวัลกองเชียร์ยอดเยี่ยม                           ได้แก่    ทีม Devil

                                                                                    จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

            รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1                        ได้แก่    ทีม สุรเดโชเชียร์

                                                                                    จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

            รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2                        ได้แก่    ทีม อัศวินบัวหลวง

                                                                                    จากวิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี

            รางวัลชมเชย                                           ได้แก่    แก้วเจ้าจอมทีม

จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

            รางวัลชมเชย                                           ได้แก่    มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

 

 

 

 

 

 

 

           

 

ผู้เขียนข่าว    : นางสาวอุษา  ขุนเปีย         กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  โทร. 0 2333 3700  ต่อ 3732

ถ่ายภาพโดย : นางสาวสุนิสา  ภาคเพียร     กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  โทร. 0 2333 3700  ต่อ 3732

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป