กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน ดร.วีระชัย วีระเมธีกุล รมว.วท. ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงาน หลังสักการะ ร.4

ดร.วีระชัย วีระเมธีกุล รมว.วท. ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงาน หลังสักการะ ร.4

พิมพ์ PDF

 

 

{audio}/files/1768.mp3{/audio}

 ดร.วีระชัย  วีระเมธีกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 4 ก่อนเข้าทำงานในฐานะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ

          วันนี้  เวลา 14.30 น. ณ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ดร.วีระชัย  วีระเมธีกุล  รัฐมนตรีว่าการกระทรวง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเป็นครั้งแรก  ภายหลังเดินทางถึงกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ  และสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์  รัชกาลที่ 4  เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้

          “ ผมขอแสดงความรู้สึกในใจของผมในการมารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ดีใจที่ได้มีโอกาสมาทำงานที่กระทรวงนี้  ซึ่งเป็นกระทรวงที่มีลักษณะเป็นนักวิชาการ  คิดว่าก็เหมาะสมกับบุคลิกของผม

          แนวทางการทำงานของผมต่อไปในอนาคตขอเรียนอย่างนี้นะครับ  แรกสุดต้องขอขอบคุณ คุณหญิงกัลยา  โสภณพนิช  อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้สานงานต่อในเรื่องของ “โครงการพระราชดำริ”   ซึ่งเรื่องนี้  ผมจะถือว่าเป็นเรื่องแรก และเป็นเรื่องที่มีความสำคัญที่สุดในการทำงานของผมต่อไปในอนาคต  โครงการพระราชดำริที่สำคัญๆ ที่ทางกระทรวงวิทย์ฯ ทำอยู่มีหลายโครงการ  ยกตัวอย่าง  อย่างเช่น เรื่องของน้ำ  หรือ เรื่องไอที ของสมเด็จพระเทพฯ แต่ขออนุญาตไม่ลงในรายละเอียด  แต่จะมอบเป็นแนวทางให้ท่านเห็นว่าทิศทางการทำงานของกระทรวงวิทย์ฯ ที่ผมกับท่านปลัด จะดำเนินการต่อไปว่ามีเรื่องอะไรบ้าง

          นอกจากนี้ ยังมีอีก 3 เรื่องที่ผมมีความตั้งใจที่จะทำ คือ เรื่องแรก  เรื่องของการใช้ “วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม  เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ”  ผมตั้งใจจะใช้องค์ความรู้ทางด้านนี้เพื่อเป็นพื้นฐานในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ   ช่วยในการพัฒนาอุตสาหกรรมต่างๆ ที่มีความสำคัญของประเทศ   ท่านก็เห็นอยู่แล้วนะครับว่าทางกระทรวงวิทย์ฯ ก็เคยจัดการดำเนินการในโครงการลำดับต้นๆ ให้ท่านดูนะครับ

          แต่ผมมี 3 เรื่องที่ผมให้ความสนใจเป็นพิเศษ  เรื่องแรกก็คือ เรื่อง “เกษตร”  เรื่องที่สองก็คือเรื่องของ “อาหาร”  เรื่องที่สามคือ เรื่อง  “พลังงานทดแทน”  ซึ่งจริงๆ ในสามเรื่องนี้ ท่านจะสามารถพูดเป็นเรื่องเดียวกันก็ได้ หรือจะพูดเป็นสามเรื่องก็ได้   ผมตั้งใจจะนำความรู้ ประสบการณ์ของผมที่ผมมีในภาคธุรกิจรวมถึงงานที่ผมเคยทำในทางด้านเศรษฐกิจต่างๆ  ไม่ว่าจะเป็นพาณิชย์  เกษตรพาณิชย์  คลัง  ต่างประเทศ  มาประยุกต์ใช้ในการทำงานของผมตรงนี้  โครงการที่สำคัญๆ มีหลายโครงการตอนนี้ที่ทำอยู่ผมก็สานงานต่อ

          เรื่องที่สอง ที่ผมอยากจะทำก็คือเรื่องที่ว่า ผมอยากจะเอาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงไปให้ถึงโรงเรียน  ลงไปให้ถึงเด็ก และเยาวชน โครงการต่างๆ อย่างเช่น เรื่อง คลินิกเทคโนโลยี ห้องเรียน ห้องสมุดวิทยาศาสตร์ก็ตอนนี้ทำอยู่ ก็จะสานงานต่อ  ซึ่งเรื่องนี้ในความรู้สึกของผม ผมคิดว่า เป็นเรื่องที่ท้าทาย  คือ จะทำยังไงให้เด็กๆ สนุก กับการเรียน และในขณะเดียวกันได้พื้นฐานทางความรู้ที่เค้าจะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ในอนาคต

          เรื่องสุดท้ายที่ผมจะให้ความสำคัญ คือ เรื่องที่ผมจะต้องนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีลงไปให้ถึงชุมชน  ลงไปให้ถึงชนบท  ลงให้ถึงต่างจังหวัด  ซึ่งคิดว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ท้าทายมาก และถ้าสมมติว่า เราทำได้  ผมคิดว่าเราจะเป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งในแผนการปรองดอง 5 ข้อ ของท่านนายกรัฐมนตรี  ที่จะพยายามลดเรื่องความเหลื่อมล้ำ แก้ปัญหาความยากจน  โครงการต่างๆ ที่ทางกระทรวงทำอยู่ในเรื่องนี้ ผมจะปรึกษาหารือต่อไป เพราะคิดว่าอาจจะต้องมีการปรับแผนงาน โครงการอะไรต่างๆ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ทางการเมืองในปัจจุบันด้วย  ผมคิดว่าตอนนี้ทางกระทรวงต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ  กระทรวงวัฒนธรรม  กระทรวงกลาโหม  กระทรวงมหาดไทยนี้นะครับกระทรวงต่างๆที่เกี่ยวข้องคงจะต้องพยายามปรับแผนการดำเนินการให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบันให้มากยิ่งขึ้น  ผมคงไม่ต้องอธิบายนะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเมื่อ 2 - 3 เดือนที่ผ่านมามีอะไร ผมคิดว่าตอนนี้เราก้าวผ่านตรงนั้นไปแล้ว  สิ่งที่จะทำก็คือ ผมในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคนใหม่  ผมจะพยายามดูแลตรงนี้เป็นส่วนหนึ่งขององค์ประกอบตรงนี้เท่าที่สามารถทำได้ ก็หลักๆนะครับ  โครงการพระราชดำริ  วิทยาศาสตร์นะครับมาช่วยพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ  ตรงนี้ ผมเรียนนิดหนึ่งนะครับว่าผมคงไม่ได้ละเลยในมิติอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นในทางด้านสังคม  หรือทางด้านความมั่นคง  หรือสังคม  ยกตัวอย่าง  อย่างโครงการเรื่องโลกร้อน  อันนี้เราทำต่อแน่  ความมั่นคงหรืออะไรก็ทำต่อ

          ทั้งนี้ การที่จะใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเรื่องเศรษฐกิจตรงนี้  ถามว่าเศรษฐกิจเราจะขับเคลื่อนได้อย่างไร ในอนาคตต้องมีองค์ความรู้  คุณจะเรียกเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์  หรือจะเรียกเศรษฐกิจอะไรก็แล้วแต่ต้องอยู่บนพื้นฐานขององค์ความรู้ องค์ความรู้ที่สำคัญที่สุดในปัจจุบัน  ผมว่าหนีไม่พ้น เรื่องวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม  เพราะฉะนั้น ผมตั้งใจจะให้ความสำคัญกับเรื่องนี้  ซึ่งก็บังเอิญโชคดีที่ทางผู้บริหารของกระทรวงก็เห็นด้วยและมองไปในทิศทางนี้เหมือนกัน  ในกรณีของผม ผมอาจจะมีประสบการณ์ที่ทำงานในกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจมาหลายกระทรวง  ผมคิดว่าสิ่งนี้จะสามารถช่วยได้ ”

 

 

เขียนข่าวโดย : นางสาวอุษา  ขุนเปีย  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์   โทร 0 2333 3700 ต่อ 3732

ภาพข่าวโดย  : นางสาวสุนิสา ภาคเพียร กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ โทร 02-333-3700 ต่อ 3732 

อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน


 

 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» นายยูกิยะ อมาโนะ ผอ.ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศเข้าเยี่ยมนายกรัฐมนตรี
» ผู้อำนวยการใหญ่ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศเข้าเยี่ยมคารวะ รมว.วท. พร้อมหารือความร่วมมือด้าน วทน.
» เอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ รมว.วท. พร้อมหารือความร่วมมือด้าน วทน.
» รมว.วิทย์ เชื่อนวัตกรรมจะช่วยศก.ไทยเปลี่ยนสู่ยุค 4.0 l 1 สิงหาคม 2559 l Smart sme
» ก.วิทย์ฯ เตรียมจัดงาน "มหกรรมวิทย์ฯ ประจำปี 2559" อย่างยิ่งใหญ่ ภายใต้ปีแห่งถั่วพัลส์ ปีสากลของยูเนสโก
» กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น สนับสนุนผู้ประกอบการภูมิภาค
» ก.วิทย์ฯ จับมือ ก.ศึกษาฯ ผุดชุดซอฟต์แวร์ ช่วยการเขียน เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ทั่วประเทศ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป