กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน ประวัติ ดร.วีระชัย วีระเมธีกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประวัติ ดร.วีระชัย วีระเมธีกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

พิมพ์ PDF

 

 

ประวัติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : ดร.วีระชัย  วีระเมธีกุล

การศึกษาขั้นสูงสุด    2537   ปริญญาเอก  สาขา บัญชี  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน

                                2551 - 2553.        รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

                                2549 - 2551         รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง

                                2548 - 2549         ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ         

                                2547 - 2548        ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการคลัง

                                2546 - 2547         ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

                                2544 - 2546        สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (แบบบัญชีรายชื่อ)

                                2536 - 2543         รองประธานธนาคาร BUSINESS  DEVELOPMENT BANK

                                2533 - 2536         อาจารย์ประจำที่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 

                                                               จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

                                2531- 2536          อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

                                                                อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

                                                                อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

                                                                อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณทิต

                               

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุด

                          2552                  มหาวชิรมงกุฎ  (ม.ว.ม.)

                          2550                  ประถมาภรณ์ช้างเผือก  (ป.ช.)

 

ข้อมูลจาก : ทีมงานรัฐมนตรี 

 

 

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป