กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน ศบร. สัญจร ร่วมจัดนิทรรศการงานบูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับจังหวัด(ครั้งที่ 3)

ศบร. สัญจร ร่วมจัดนิทรรศการงานบูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับจังหวัด(ครั้งที่ 3)

พิมพ์ PDF

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ร่วมจัดนิทรรศการภายในงานการประชุมเชิงปฏิบัติการการบูรณาการงานด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ครั้งที่ 3)  เพื่อให้ บริการและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานของศูนย์บริการร่วมฯ โดยมีผู้เข้าร่วมชมบูธและใช้บริการ ประมาณ 100 คน การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นโดยสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ร่วมกับสำนักงานส่ง เสริมถ่ายทอดเทคโนโลยีของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในระหว่างวันที่ 8-10 มีนาคม 2552 ณ โรงแรมลองบีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

 

 

 

 

 

 

 

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป