การประชุมผู้บริหารกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ครั้งที่ 4/2553 มุ่งตระหนักพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

พิมพ์

 

   ดร.คุณหญิงกัลยา  โสภณพนิช  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ครั้งที่ 4/2553 เมื่อวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2553 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โดยมอบนโยบายต่อที่ประชุมให้มุ่งตระหนักพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะเทคโนโลยีด้านการบริหารจัดการน้ำและด้านการเกษตร

   ดร.คุณหญิงกัลยา  โสภณพนิช กล่าวต่อที่ประชุมผู้บริหารกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เน้นย้ำเกี่ยวกับการปฏิบัติงานให้มุ่งเน้นทำงานเพื่อประโยชน์ของประชาชนทั้งประเทศ ซึ่งมีโครงการนำร่องในการพัฒนาชุมชนด้านต่างๆ ที่สำคัญ อาทิ ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของชุมชนหมู่บ้านลิ่มทอง จ.บุรีรัมย์ ด้านการปลูกและพัฒนาพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยวครอบคลุมพื้นที่ 5 จังหวัดภาคกลาง ด้านไบโอเทคโนโลยี จ.ชุมพร โครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์ฯ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อติดตามและประเมินพื้นที่ปลูกข้าวนา เป็นต้น โดยโครงการเหล่านี้สามารถนำมาต่อยอดการพัฒนา ขยายจากพื้นที่นำร่องส่งเสริมให้ชุมชนอื่นๆ ได้นำองค์ความรู้ไปพัฒนาพื้นที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนทั่วทั้งประเทศได้ หรืออาจจะนำเสนอผลงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปพัฒนางานเพื่อประโยชน์ส่วนรวมต่อไป

 

Tags ประชุม
 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» ปส. ผนึกกำลัง INENS คุมเข้ม เสริมศักยภาพความปลอดภัยทางนิวเคลียร์
» การประชุมวิชาการสวทช.ประจำปี 2559 (NAC 2016) 2 เมษายน 2559
» สนช. ผ่านวาระ ๓ ร่าง พ.ร.บ.พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. .... ๑๔๔ ต่อ ๑ งดออกเสียง ๕ เตรียมประกาศใช้เป็นกฎหมาย
» ประชุมหารือคณะทำงานว่าด้วยความร่วมมือด้าน วทน. ไทย-ลาว
» วท.เดินหน้า ดันมาตรวิทยาปฏิรูป NQI เล็งสร้างเครือข่ายบูรณาการอาเซียน หวังเศรษฐกิจโตร่วมกัน
» การประชุมผู้บริหาร สป.วท. ครั้งที่ 5/2558
» การประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 1/2558