กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน การประชุมผู้บริหารกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ครั้งที่ 4/2553 มุ่งตระหนักพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

การประชุมผู้บริหารกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ครั้งที่ 4/2553 มุ่งตระหนักพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

พิมพ์ PDF

 

   ดร.คุณหญิงกัลยา  โสภณพนิช  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ครั้งที่ 4/2553 เมื่อวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2553 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โดยมอบนโยบายต่อที่ประชุมให้มุ่งตระหนักพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะเทคโนโลยีด้านการบริหารจัดการน้ำและด้านการเกษตร

   ดร.คุณหญิงกัลยา  โสภณพนิช กล่าวต่อที่ประชุมผู้บริหารกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เน้นย้ำเกี่ยวกับการปฏิบัติงานให้มุ่งเน้นทำงานเพื่อประโยชน์ของประชาชนทั้งประเทศ ซึ่งมีโครงการนำร่องในการพัฒนาชุมชนด้านต่างๆ ที่สำคัญ อาทิ ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของชุมชนหมู่บ้านลิ่มทอง จ.บุรีรัมย์ ด้านการปลูกและพัฒนาพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยวครอบคลุมพื้นที่ 5 จังหวัดภาคกลาง ด้านไบโอเทคโนโลยี จ.ชุมพร โครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์ฯ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อติดตามและประเมินพื้นที่ปลูกข้าวนา เป็นต้น โดยโครงการเหล่านี้สามารถนำมาต่อยอดการพัฒนา ขยายจากพื้นที่นำร่องส่งเสริมให้ชุมชนอื่นๆ ได้นำองค์ความรู้ไปพัฒนาพื้นที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนทั่วทั้งประเทศได้ หรืออาจจะนำเสนอผลงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปพัฒนางานเพื่อประโยชน์ส่วนรวมต่อไป

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป