กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทย์ฯ เผย “จุดเปลี่ยนผ่าน 5 ทศวรรษ ปส.”

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทย์ฯ เผย “จุดเปลี่ยนผ่าน 5 ทศวรรษ ปส.”

พิมพ์ PDF

               ดร.คุณหญิงกัลยา  โสภณพนิช  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  พร้อมด้วย ศ.เกียรติคุณ ดร.ชัยวัฒน์  ต่อสกุลแก้ว  เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ร่วมแถลงข่าว เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) ในเรื่องบทบาท หน้าที่กับก้าวต่อไปของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โดยชูประเด็น “จุดเปลี่ยนผ่าน 5 ทศวรรษ ปส.” สู่ก้าวต่อไป...เตรียมไทยพร้อมรับมือวิกฤติพลังงาน  เดินทางสร้างความเชื่อมั่นต่อการใช้พลังงานนิวเคลียร์  โดยยกร่างแผนยุทธศาสตร์ด้านนิวเคลียร์ เล็งเยาวชนช่วยเผยแพร่ความรู้ด้วยการแต่งตั้ง “ยุวทูต ปส.” พร้อมหนุนไทยให้ก้าวสู่ความเป็นสากลด้วยการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมครั้งแรกของอาเซียน  ณ ห้องประชุมสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ถ.วิภาวดีรังสิต  เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2553
               ดร.คุณหญิงกัลยา  โสภณพนิช  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวว่า  พูดถึงเรื่องปรมาณู คนมักจะนึกถึงระเบิดปรมาณู  พลังงานปรมาณูเป็นการกระจายแสงของธรรมชาติ  เราเกิดมาก็ได้รับพลังงานปรมาณูตั้งแต่เกิด โดยได้รับจากดวงอาทิตย์ เช่น รังสี UV รังสีคอสมิก แต่ปริมาณที่มาจากดวงอาทิตย์ถึงโลก ด้วยระยะทางที่ไกลมาก จึงไม่ได้เกิดอันตราย  แต่ถ้าหากได้รับรังสีในปริมาณที่มากๆ ก็จะเกิดผิวหนังไหม้  แสงปรมาณูหรือรังสีมาจากธาตุตามธรรมชาติ
               แต่ปรมาณู จากเตาปรมาณูที่บางเขนนี้ ครบรอบ 49 ปี ย่างเข้า 50 ปี  เราใช้ความเข้มข้นไม่เกิน 5% และควบคุมได้  เดิมใช้ในการวิจัย  ปัจจุบันได้นำมาใช้ในทางการแพทย์  และนำไปช่วยทางการเกษตร  ทำให้ผลไม้เก็บได้นานขึ้น ประเทศอเมริกาให้ส่งผลไม้ที่ฉายรังสีไปจำหน่ายได้  และได้ขอให้เพิ่มจำนวนผลไม้ที่ฉายรังสีอีกด้วย  นอกจากนี้ยังได้มีการนำมาใช้ฆ่าจุลินทรีย์ในแหนม  โดยกากนิวเคลียร์เป็นปัญหาใหญ่  แต่ประเทศไทยใช้ปริมาณน้อยมาก  และมีสำนักงานเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ ทำหน้าที่เก็บ  โดย ปส. เป็นผู้ควบคุมการเก็บ 
               ด้าน ศ.เกียรติคุณ ดร.ชัยวัฒน์  ต่อสกุลแก้ว  เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ  กล่าวว่า หน้าที่สำคัญของ ปส. นอกจากเป็นองค์กรสำคัญที่มีหน้าที่เสนอแนะนโยบาย  แนวทางและแผนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานปรมาณูเพื่อการสันติ  และกำกับให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ใช้และประชาชนเพื่อให้เป็นไปตามพันธกิจและมาตรฐานสากลแล้ว  หน้าที่สำคัญอีกประการหนึ่ง คือ การเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านพลังงานนิวเคลียร์ โดยนอกจากมีการให้ความรู้กับประชาชนทั่วไปแล้ว  ยังมีการเผยแพร่ข้อมูลในรูปแบบ Edutainment ให้กับเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่  เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องอันจะนำไปสู่การพัฒนาด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ในประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป  โดยผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ค่ายเยาวชนนิวเคลียร์สัมพันธ์ที่จัดทั่วประเทศและดำเนินการมากว่า 10 ปีแล้ว  และในปีนี้ ปส. จะจัดประกวด “ยุวทูตนิวเคลียร์ระดับชาติ” เพื่อให้เด็กเยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกเป็น presenter หรือ ambassador ช่วยประชาสัมพันธ์การทำงานของ ปส. ไปสู่ประชาชน รวมทั้งเป็นตัวแทน ปส. เข้าร่วมกิจกรรมในระดับชาติ 
               นอกจากนี้ ปส. ยังขยายบทบาทการบริหารจัดการด้านพลังงานนิวเคลียร์ จากเดิมที่เป็นหน่วยงานกลางในการติดต่อประสานงานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศด้านพลังงานนิวเคลียร์  แต่ในปลายปีนี้ ประเทศไทยจะก้าวไปสู่อีกบทบาทหนึ่งของการเป็นผู้นำอาเซียนด้านความปลอดภัยของการใช้ประโยชน์พลังงานนิวเคลียร์  ด้วยการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับอาเซียนขึ้นครั้งแรกในประเทศ

 

 

 

 

 

ผู้เขียนข่าว  :  นายปราโมทย์  ป้องสุธาธาร  โทร. 0-2333-3700 ต่อ 3728
                       โทรสาร 02-354-3763     E-Mail : 
อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป