กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน กระทรวงวิทย์ฯ ระดมผลงานนาโนเทคโนโลยี สู้ภัยเศรษฐกิจ ในงาน NAC 2009

กระทรวงวิทย์ฯ ระดมผลงานนาโนเทคโนโลยี สู้ภัยเศรษฐกิจ ในงาน NAC 2009

พิมพ์ PDF

(10 มีนาคม 2552) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (องค์การมหาชน) แถลงข่าวเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์โลชั่นกันยุงนาโน และน้ำปลาผงนาโน โดยมี ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธาน

 

 

 

 

 

 

 

            ดร. คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า ผลิตภัณฑ์โลชั่นกันยุงนาโนอิมัลชั่น บรรจุน้ำมันจากสารสกัดสมุนไพรที่มีฤทธิ์ไล่ยุง 3 ชนิด ได้แก่ น้ำมันตะไคร้หอม น้ำมันแมงลัก และน้ำมันหญ้าแฝก ซึ่งมีฤทธิ์ไล่ยุงนาน 4.7 ชั่วโมง ตลอดจนมีความเสถียร ความคงตัวของสูตรที่พัฒนาได้ ทั้งยังสามารถควบคุมการปลดปล่อยน้ำมันจากสารสกัดสมุนไพร ส่วน น้ำปลาผงนาโน เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติละลายคืนรูปได้ดี ลักษณะทางกายภาพและองค์ประกอบใกล้เคียงน้ำปลาสด เช่น มีกลิ่นของน้ำปลา และมีปริมาณไนโตรเจนไม่สูงเกินกำหนด ช่วยลดปัญหาการส่งออกอุตสาหกรรมอาหาร โดยเฉพาะเครื่องปรุงรส ที่เห็นได้ว่า ผงปรุงแต่งรสและเครื่องแกงสำเร็จรูป มีมูลค่าการส่งออกในแต่ละปีคิดเป็น พันล้านบาท แต่การส่งออกในรูปน้ำปลายังมีความยุ่งยากในเรื่องการขนส่งและส่งออก ทั้งยังไม่สะดวกต่อการใช้งาน เมื่อเปิดใช้แล้ว อายุการใช้งานจะสั้นลง นอกจากนี้ สารที่มีกลิ่น ยังมีคุณสมบัติระเหยได้ง่าย และมีความคงตัวต่ำ โดยเฉาะในสภาวะที่มีแสง ความร้อน ความชื้น ส่งผลให้มีกลิ่นลดลงเมื่อเก็บไว้เป็นเวลานาน หรืออาจเกิดการเปลี่ยนรูปเป็นสารอนุพันธ์อื่นที่ไม่ต้องการ

            ผลิตภัณฑ์โลชั่นกันยุงนาโน และน้ำปลาผงนาโน เป็นส่วนหนึ่งของผลงานที่จะนำไปจัดแสดงในงานประชุมประจำปี สวทช. (NAC 2009) ระหว่างวันที่ 12 – 14 มีนาคม ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ หน่วยงานหรือภาคเอกชนที่สนใจนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อต่อยอดสร้างผล ผลิตใหม่ หรือปรับปรุงกระบวนการผลิต สามารถเข้าร่วมงาน เพื่อส่งเสริมให้เกิดการสร้างงาน สร้างเงิน และกระตุ้นเศรษฐกิจอีกทางหนึ่ง

 

 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» มาตรวิทยา SCG แท็คทีมวิจัยและพัฒนาวัสดุศาสตร์ ประหยัดพลังงานสู่เชิงพาณิชย์
» มว. จับมือ 2 หน่วยงาน ผุด ECTI-CARD เพาะเมล็ดพันธุ์ดันงานวิจัยรุ่นใหม่สนองภาคอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน
» เครื่องทดสอบหาค่าความอ่อนตัวของยาง
» รายงานข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากบรัสเซลส์ ประจำเดือนกรกฏาคม 2559
» รายงานข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากวอชิงตัน ประจำเดือนกรกฎาคม 2559 ฉบับที่ 7/2559
» ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ พร้อมผู้บริหารฯ และข้าราชการ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร
» ก.วิทย์ฯ เตรียมจัดงาน "มหกรรมวิทย์ฯ ประจำปี 2559" อย่างยิ่งใหญ่ ภายใต้ปีแห่งถั่วพัลส์ ปีสากลของยูเนสโก
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป