กระทรวงวิทย์ ฯ ซิวถ้วย 105 ปีราชินี

พิมพ์

                 สมาคมนักเรียนเก่าราชินี ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล "105 ปี ราชินี"ชิงถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารเรียน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 มี.ค.ที่ผ่านมา ณ สนามกอล์ฟเมืองแก้ว จ.สมุทรปราการ

                                  เมื่อจบการชิงชัยปรากฏว่าทีมกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วย สุนทร ดุริยประพันธ์, ดร.มนตรี อรรถทิพหลคุณ, วัฒนา บุญล้ำและสมาน ยะก๊บ รวมพลังสวิงเข้ามา 120 คะแนนคว้าแชมป์พร้อมครองถ้วยประทานจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ส่วนทีมรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ การกีฬาแห่งประเทศไทย ได้รับถ้วยรางวัลจาก ม.ร.ว.เทพกมลเทวกุล และทีมรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีมธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้รับถ้วยรางวัลจากม.ร.ว.เกษมสโมสร เกษมศรี ส่วนในประเภททีมหญิงทีมนวลศรี อุทกธรรม คว้าแชมป์พร้อมครองถ้วยรางวัลจากท่านผู้หญิงถวิกา สารสิน

                     สรุปผลการแข่งขันมีดังนี้ ประเภททีมชาย ชนะเลิศ120 ทีมกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 61-59 (สุนทร ดุริยประพันธ์, ดร.มนตรี อรรถทิพหลคุณ,วัฒนา บุญล่ำ, สมาน ยะก๊บ) รองอันดับ 1 120 ทีมการกีฬาแห่งประเทศไทย 57-63 (สมบัติ เอื้อมมงคล,ศมจรัส มิ่งคำเลิศ, ยุธยา จีนหีต, ทองจริง ศิริไพบูลย์)รองอันดับ 2 123 ทีมธนาคารอาคารสงเคราะห์ 57-66 (ศิวะ จงเจริญ, สายชล ใกล้ชิด, วัชรี สุทธิสวัสดิ์, พิศิษฐ์เพ่งภูมิพณิช) ประเภททีมหญิง ชนะเลิศ 133 ทีมนวลศรี อุทกธรรม 70-63 (จารวี มาร์การิต้า, มนฑาทิพ จันทร์จำนงค์, มนฑิรา ว่องตระกูล, สุมนา ณระนอง) ประเภทอายุ 70 ปีขึ้นไป ชนะเลิศน.พ.ประวิทย์ นิงสานนท์ 50-47-97(22)75
 

Tags กลอฟ์ วท.