กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน ก.วิทยาศาสตร์ฯ โดย สนช. ร่วมเอกชนส่งมอบชุดตำรวจนาโนวา นวัตกรรมใหม่วงการอุตสาหกรรมสิ่งทอไทย

ก.วิทยาศาสตร์ฯ โดย สนช. ร่วมเอกชนส่งมอบชุดตำรวจนาโนวา นวัตกรรมใหม่วงการอุตสาหกรรมสิ่งทอไทย

พิมพ์ PDF

 

      สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์กรมหาชน)(สนช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ร่วมกับ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ และบริษัท แสนทวี อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด จัดงานแถลงข่าว พิธีส่งมอบ “ชุดตำรวจนาโนวา” ปลุกกระแส นวัตกรรมวงการอุตสาหกรรมสิ่งทอของไทย

 

 

 

ดร.คุณหญิงกัลยา  โสภณพนิช  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   และพลตำรวจเอก ดร.วัชรพล  ประสารราชกิจ  รองผู้บัญชา่การตำรวจแห่งชาติ  เป็่นประธานการแถลงข่าว พิธีส่งมอบ "ชุดตำรวจนาโนวา"  พร้อมด้วย รศ.ดร.วีระพงษ์  แพสุวรรณ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ดร.ศุภชัย  หล่อโลหการ  ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์กรมหาชน)(สนช.)  ดร.สาธิต  พุทธชัยยงค์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  ณ ห้อง 1C ชั้น 2  อาคาร 1  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  วันที่ 12 มีนาคม  2553

ดร.คุณหญิงกัลยา  โสภณพนิช  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า  โครงการ ชุดตำรวจนาโนวา  เกิดจากความร่วมมือระหว่าง สนช.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  มหาวิทยาลัยมหิดล  และบริษัท แสนทวี อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด  ในการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการออกแบบโครงสร้างผ้าชนิดพิเศษ และเพิ่มเทคโนโลยีซิลเวอร์ในระดับนาโนเมตร จนทำให้ได้ผ้าชนิดพิเศษที่มีคุณสมบัติระบายอากาศได้ดี  ซึมน้ำได้ดีแห้งเร็ว สวมใส่สบาย ป้องกันกลิ่นอับชื้นที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย นับได้ว่า โครงการชุดตำรวจนาโนวา นี้ เป็นโครงการตัวอย่างที่มีความร่วมมือแบบบูรณาการอย่างแท้จริง  กล่าวคือ เกิดจากความเชื่อมโยงของ ภาคีที่หนึ่ง  คือ สนช. ซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐที่ให้การสนับสนุนในการประสานงาน  รวมทั้งการสนับสนุนด้านการเงินและด้านวิชาการแก่ภาคเอกชนไทย  ภาคีที่สอง  สถาบันการศึกษาและหน่วยงานวิจัย ได่แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ และศูนย์นาโนเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหิดล  เจ้าของเทคโนโลยีที่ร่วมกันถ่ายองค์ความรู้ และทอดเทคโนโลยีสู่ภาคอุตสาหกรรม  และภาคีที่ สาม ผู้ประกอบการ คือ บริษัท แสนทวี อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด  ที่นำเทคโนโลยีเหล่านั้นมาพัฒนาต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์อย่างเห็นเป็นรูปธรรมชัดเจน จนวันนี้โครงการนวัตกรรม ชุดตำรวจนาโนวา จึงได้รวมเป็นพหุภาคที่แข็งแรง เพราะภาคีที่สี่  คือ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ร่วมสนับสนุนและให้โอกาสในการขยายผลงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม  รวมถึงสินค้านวัตกรรมของผู้ประกอบการมาสู่เจ้าหน้าที่ตำรวจ และผู้ปฏิบัติงานซึ่งเป็นผู้ใช้งานโดยตรง

 

 


             
ด้าน ดร.ศุภชัย  หล่อโลหการ  ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์กรมหาชน)(สนช.)  กล่าวว่า  โครงการ ชุดตำรวจนาโนวา เป็นโครงการที่ริเริ่มขึ้นเพื่อตอบสนองต่อภารกิจ และลักษณะการทำงานภาคสนามของตำรวจในปัจจุบัน ซึ่งต้องการความคล่องตัวสูงประกอบกับอากาศที่ร้อนจัดทำให้สวมใส่ไม่สบายและมีกลิ่นอับชื้นจากเหงื่อ อีกทั้งยังไม่มีการควบคุมคุณภาพสีของผ้าที่ใช้ในการตัดเครื่องแบบมาตรฐานเดียวกัน จึงได้ให้การสนับสนุน บริษัท แสนทวี อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ในการพัฒนาผ้าสำหรับตัดชุดตำรวจที่มีความพิเศษขึ้น เพื่อให้ผู้สวมใส่รู้สึกสบาย เคลื่อนไหวสะดวก  ระบายอากาศซึมซับเหงื่อได้ดีและแห้งเร็ว ไม่มีกลิ่นอับชื้น และมีการควบคุมคุณภาพสีของผ้าให้มีความสม่ำเสมอ โดยอาศัยเทคโนโลยีจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ และมหาวิทยาลัยมหิดล     

      
      ดร.ศุภชัย  หล่อโลหการ  กล่าวเพิ่มเติมว่า ผ้าสำหรับตัดชุดตำรวจนี้ ถือเป็นนวัตกรรมระดับประเทศด้านผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่มีความพิเศษ (functional wear) โดยใช้เส้นใยผสมของโพลีเอสเตอร์ ฝ้าย และเส้นใยยึด เพื่อให้สวมใส่สบาย และเคลื่อนไหวได้ดี รวมถึงการพัฒนากระบวนการย้อมและควบคุมคุณภาพสีในระดับเส้นใยทำให้สามารถควบคุมคุณภาพสีของผ้าที่ใช้ในการตัดเครื่องแบบที่เป็นมาตรฐาน การออกแบบโครงสร้างผ้าเพื่อช่วยให้มีการระบายอากาศ  การตกแต่งด้วยสารเคมีที่ช่วยให้เส้นใยโพลีเอสเตอร์ซึมน้ำได้ดีและแห้งเร็ว พร้อมเคลือบนาโนซิลเวอร์เพื่อป้องกันกลิ่นอับชื้นที่เกิดจากแบคทีเรีย  โดนได้รับการสนับสนุนภายใต้โครงการ แปลงเทคโนโลยีเป็นทุน และด้านวิชาการ จำนวน 1,375,000 บาท สำหรับมูลค่าโครงการ 1,769,800 บาท  ซึ่ง สนช. หวังว่าการสนับสนุนและความร่วมมือของสำนักงานตำรวจแห่งชาติในครั้งนี้จะสามารถสร้างกระแสความตื่นตัวให้กับสินค้านวัตกรรมในอุตสาหกรรมสิ่งทอ ตลอดจนกระตุ้นให้เกิดแหล่งลงทุนใหม่ ธุรกิจใหม่ รายได้ใหม่ ตรงตามความต้องการของตลาดได้ต่อไป

            สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
                สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  คุณอาศยา  ศิริเอาทารย์  โทร. 0 2644 6000 ต่อ 111

 

 

เขียนข่าวโดย : นางสาวอุษา  ขุนเปีย    กลุ่มงานประชาสัมพันธ์    โทร. 0 2333 3732
ถ่ายภาพโดย : นายชัชวาลย์  โบสุวรรณ    กลุ่มงานประชาสัมพันธ์    โทร. 0 2333 3728

 

 

 

 

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป