กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน อ.ต.ก. มั่นใจกระทรวงวิทย์ฯ รีไซเคิลลำไยค้างสต๊อค เสร็จทันเวลา

อ.ต.ก. มั่นใจกระทรวงวิทย์ฯ รีไซเคิลลำไยค้างสต๊อค เสร็จทันเวลา

พิมพ์ PDF

  

             หลังจากที่ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ  รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และประธานคณะกรรมการกำกับดูแลและบริหารโครงการรีไซเคิลลำไยฯ  ได้ชี้แจงทำความเข้าใจพร้อมรับฟังความคิดเห็นจากชุมชน จ.ลำพูน  ในกรณีนำลำไยที่บดแล้วไปกองรวมไว้บริเวณหน้าโกดัง อบจ.ลำพูน รวมถึงปัญหาฝุ่นละออง หรือเสียงรบกวน  ระหว่างดำเนินการบดลำไยในบางพื้นที่   เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2553 ที่ผ่านมา โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้กำชับให้ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาให้แล้วเสร็จ ภายในระยะเวลา 10 วัน แล้วนั้น

ดร.วีระพงษ์  แพสุวรรณ  ได้เปิดเผยว่า “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวแล้ว  โดยวิธีการตักลำไยบดแล้วที่กองอยู่หน้าโกดังใส่รถบรรทุก ซึ่งมีผ้าใบปิดคลุมอย่างมิดชิด และทำการขนย้ายลำไยไปยังโกดัง ของห้างหุ้นส่วนจำกัด พ. แสง 3 สระบุรี          อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี ซึ่งเป็นโกดัง   เก็บวัสดุทางการเกษตรที่มีระบบปิด  โดยมีหน่วยรักษาความปลอดภัยควบคุมอย่างเข้มงวดและมีเวลาการเปิดปิดที่แน่นอน ทั้งนี้ เพื่อรอทำการอัดเป็นแท่งเชื้อเพลิงตะเกียบ หรือ Wood Pellet ส่งจำหน่ายให้กับโรงปูนซีเมนต์  ที่เขาวงศ์   และแก่งคอย            จ.สระบุรี  ต่อไป  ซึ่งขณะนี้ ม.สุรนารี ได้ทำการขนย้ายลำไยทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยแล้ว

           ด้าน นายสุรเดช  อชินพยัคฆ์  ผู้จัดการสำนักงานธุรกิจพืชผล  องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการแก้ไขผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการ    รีไซเคิลลำไยฯ ของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ว่า  “ตนเองติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ มาโดยตลอด ต้องยอมรับว่า ณ ขณะนี้ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาผลกระทบได้เป็นที่น่าพอใจ ไม่ว่าจะ เป็นการขนย้ายกองลำไยออกจากบริเวณหน้าโกดัง อบจ.ลำพูน การนำตัวดูดฝุ่นมาติดตั้งเพิ่มเติมระหว่างการปฏิบัติงาน และในกรณีเสียงรบกวนที่เกิดขึ้นในบางพื้นที่ ทาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และสมาคมเครื่องจักรกลไทยได้ร่วมกันปรับแผนโดยโกดังที่อยู่ใกล้ชุมชนให้ใช้ เครื่องจักรของสมาคมฯ ซึ่งไม่สร้างเสียงรบกวน  และนำเครื่องจักรของ ม.สุรนารี ไปใช้ในโกดังที่อยู่ห่างไกลชุมชน และขณะนี้เรียบร้อยดี ไม่มีข้อร้องเรียนใดๆ เข้ามาที่ อ.ต.ก.
นายสุรเดชฯ  กล่าวอีกว่า “รู้สึกพึงพอใจกับการดำเนินงานของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ที่มีความตั้งใจและพยายามปรับแผนการดำเนินงานให้เป็นที่ยอมรับมาอย่างต่อ เนื่อง โดยส่วนตัวมั่นใจว่ากระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ดำเนินการได้เสร็จทันเวลาแน่นอน และในภาพรวมจะส่งผลดีต่อสถานการณ์ราคาลำไยฤดูกาลใหม่ เพราะอย่างน้อยเมื่อสต๊อคลำไยเก่าหมดไป ก็จะมีพื้นที่รองรับลำไยใหม่ที่จะออกมาในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้ และส่งผลดีเกษตรกรโดยรวม”  
 

 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป