กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน การบริการข้อมูลดาวเทียม THEOS แก่ผู้ใช้ในประเทศ

การบริการข้อมูลดาวเทียม THEOS แก่ผู้ใช้ในประเทศ

พิมพ์ PDF

     นับตั้งแต่ดาวเทียม THEOS ซึ่งเป็นดาวเทียมสำรวจทรัพยากรดวงแรกของไทย ขึ้นสู่วงโคจรเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2551 เป็นต้นมา สทอภ. ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการให้บริการข้อมูลจากดาวเทียม THEOS ตั้งแต่  การทดสอบการทำงานของดาวเทียมในวงโคจร การปรับเทียบข้อมูลภาพให้ได้ตามมาตรฐานสากล การทดสอบความพร้อมของระบบผลิตข้อมูล ตลอดจนความพร้อมของการทำงานร่วมกันระหว่างวิศวกร ซึ่งปฏิบัติงานที่สถานีควบคุมและรับสัญญาณดาวเทียม THEOS ศรีราชา และที่ศูนย์ดาวเทียมภาคพื้นดิน ลาดกระบัง กับเจ้าหน้าที่บริการข้อมูล ซึ่งปฏิบัติงานที่ สทอภ. เขตจตุจักร จนกระทั่งมั่นใจว่าสามารถปฏิบัติงานได้อย่างสมบูรณ์ จึงเปิดให้บริการข้อมูลจากดาวเทียม THEOS แก่ผู้ใช้ภายในประเทศอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2552 ผู้ใช้ข้อมูลจากดาวเทียม THEOS รายสำคัญได้แก่ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงกลาโหม การเคหะแห่งชาติ และกรมชลประทาน

 

 

 

ภาพจากดาวเทียม THEOS บริเวณศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  5 ธันวาคม 2550
ถนนแจ้งวัฒนะ  บันทึกเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2551

 

ภาพสามมิติจากดาวเทียม THEOS บริเวณอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

บันทึกเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2552

 

ภาพจากดาวเทียม THEOS บริเวณโรงอุปรากรซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย

บันทึกเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2552

 

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป