กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน การจัดทำดัชนีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทย

การจัดทำดัชนีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทย

พิมพ์ PDF

 

 

     สวทน. และคณะอนุกรรมการจัดทำดัชนีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ ได้จัดทำและรวบรวมข้อมูลดัชนีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทยที่ทันสมัย ถูกต้องตามมาตรฐานสากล เพื่อใช้ประโยชน์ในการกำหนดนโยบายและวางแผนการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ และเป็นข้อมูลอ้างอิงทางวิชาการ โดยข้อมูลและดัชนีที่มีการเผยแพร่ประกอบด้วย 

     1) ความสามารถในการแข่งขันด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
     2) การวิจัยและพัฒนา 
     3) บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
     4) การซื้อขายทางเทคโนโลยี 
     5) สิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร  
     6) ผลงานตีพิมพ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
     7) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
     8) ระดับความรู้ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประชาชน

 

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป